Експериментальна робота

Експериментальна діяльність наукових підрозділів та її результати визначалися відповідно до етапу виконання планових тем, наукових результатів, які проходили апробацію в експериментальних установах. У 2016 році загальна кількість експериментів 9, з них за рівнями:

Підвідомчої установи НАПН України (за рішенням відділення НАПН України, вченої ради установи) –1;

Структурного підрозділу підвідомчої установи (за рішенням вченої ради установи) – 8.

 

В межах експериментальної діяльності здійснювалася активна співпраця науковців та практиків, зокрема у діяльності експериментальних майданчиків Інституту. Загальна кількість експериментальних майданчиків складає 49 установ. За видами освітніх установ до експериментальної діяльності було долучено:

загальноосвітні школи – 3;

спеціальні загальноосвітні школи24 (для дітей з порушеннями зору – 3; для дітей зі зниженим слухом – 8; для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – 1; для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – 1; для дітей із затримкою психічного розвитку – 2; для дітей з порушеннями розумового розвитку – 4; спеціальна «Школа-Життя» – 1; школа-дитячий садок І ступеня – 1);

дошкільні навчальні заклади для дітей з порушеннями мови – 2;

дошкільний навчальний заклад – 4;

центри соціально-психологічної реабілітації – 15;

ВНЗ – 1;

громадські організації – 1.

 

Найбільш активно співпраця науковців Інституту реалізовувалася в м. Києві та в освітніх установах Івано-Франківської, Харківської, Дніпропетровської, Житомирської, Чернівецької, Запорізької, Тернопільської, Київської та Полтавської областей.

 

У 2016 році розпочалась пошукова робота в межах Всеукраїнського науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області» (Наказ МОН України  №836 від 5. 07.2016 р.)., спрямованого на розроблення науково-організаційних засад впровадження інклюзивної освіти, апробації структурно-організаційної моделі інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області, а також сприяння соціальній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір. Експеримент проводиться в рамках пілотного проекту Благодійного Фонду Порошенка під керівництвом голови Фонду М. Порошенко. Під час трьох етапного (2016-2019рр.) проведення експерименту  планується  розроблення й апробація моделі упровадження інклюзивної освіти з фінансуванням інклюзивного освітнього середовища за принципом «гроші за дитиною»; створення моделі партнерства між інклюзивними та спеціальними навчальними закладами, навчання шкільних команд щодо особливостей організації навчального процесу тощо.

 

У 2016-2017 рр. науковці Інституту брали активну участь у розробці законодавчого та нормативного забезпечення державної політики в галузі освіти дітей з особливими потребами. Зокрема, підготовлено пропозиції до проектів  законодавчих та нормативно-правових документів: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (реєстр. №1393-р від 23.11.2015)»; до Закону України «Про освіту» ( № 2-05/51 від 12.02.2016 р., №2-05/221 від 22.07.2016 р.);  до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення прав громадян на безкоштовну освіту» ( № 2-05/188 від 8.06.2016 р.),  до Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій (№2-05/261 від 14.09.2016 р.), а також науковці Інституту брали  участь у розроблення проектів Положення про Державний інклюзивно-ресурсний центр МОН України та НАПН України та Типового Положення про інклюзивно-ресурсний центр (Лист №2-03/281-1 від 7.10.2016 р.).