Науково-дослідна робота

Тема 1. «Формування навчальної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку в умовах реформування освіти»

Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції.

Науковий керівник НДР: Прохоренко Леся Іванівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач.

 

Тема 2. «Дидактичні принципи компенсаторного розвитку дітей з порушеннями зору в корекційному навчанні»

Лабораторія тифлопедагогіки.

Науковий керівник НДР: Костенко Тетяна Миколаївна, кандидат психологічних наук, завідувач.

 

Тема 3. «Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю»

Лабораторія олігофренопедагогіки.

Науковий керівник НДР: Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук,  старший науковий співробітник, завідувач.

 

Тема 4. «Теоретико-методичне забезпечення інклюзивного навчання дошкільників з особливими потребами в умовах модернізаційних змін в україні»

Лабораторія проблем інклюзивної освіти.

Науковий керівник НДР: Коваль Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, завідувач.

 

Тема 5. «Науково-методичне обґрунтування системи раннього втручання для дітей з розладами аутичного спектра»

Лабораторія корекції розвитку дітей з аутизмом.

Науковий керіник НДР: Сухіна Ірина Вікторівна, кандидат психологічних нак, старший науковий співробітник, завідувач.

 

Тема 6. «Лінгводидактичне забезпечення вивчення української жестової мови нечуючими учнями різних вікових груп»

Лабораторія жестової мови.

Науковий керівник НДР: Замша Анна Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач.

 

Тема 7. «Освітні технології реалізації психолінгвістичного підходу в корекційно-розвивальному навчанні дітей з порушеннями мовлення»

Лабораторія логопедії.

Науковий керівник НДР: Данілавічютє Еляна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач.

 

Тема 8. «Особистісно орієнтовані технології навчання  дітей з порушеннями слуху в контексті соціокультурного підходу»

Лабораторія сурдопедагогіки.

Науковий керівник НДР: Литовченко Світлана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач.