2017 р.

Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку різних психолого-педагогічних типів / Т.Сак // Особлива дитина: Навчання і виховання: №1, 2017 – С. 13-21.

Сак Т.В. Як організовувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку / Т.Сак // Початкова школа: №7, 2017 – С. 47-50.

Прохоренко Л.І. Формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку /Л.Прохоренко// Особлива дитина: Навчання і виховання: №2 (82), 2017 – С. 7-17.

Омельченко І. М. Концептуально-методичні підходи до розвитку мовленнєвої діяльності та спілкування в підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку / І. М. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 1 (81). – С. 48-59.

Омельченко І. М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології / І. М. Омельченко // Психологія і особистість. – 2017. – № 1 (11). – С. 25-40.

Баташева Н.І. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н.І.Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – №2. – С. 48-56.