2016 р.

 Гудим І.М. «Розвиток мовлення» [Електронний ресурс] / І.М. Гудим // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html

Легкий О.М. «Соціально-побутове орієнтування» [Електронний ресурс] / О.М. Легкий // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html

Костенко Т.М. «Українська література» [Електронний ресурс] / Т.М. Костенко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html

Кондратенко С.В. «Орієнтування в просторі» [Електронний ресурс] / С.В. Кондратенко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html

 Гудим І.М., Костенко Т.М., Довгопола К.С. «Корекція розвитку» (корекція емоційно-вольової сфери) [Електронний ресурс] / І.М. Гудим,  Т.М. Костенко,  К.С.  Довгопола // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/content/Освіта/Діти%20з%20особливими%20потребами/251016/korekciya-1/2-korekcziya-rozvitku-gudimi.m.-kostenko-t.m.-dovgopola-k.s..pdf

Легкий О.М. «Соціально-побутове орієнтування» [Електронний ресурс] / О.М. Легкий  // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/content/Освіта/Діти%20з%20особливими%20потребами/251016/korekciya-1/4-socz-pobut-pidg.-4-kl.-(legkij-o.m.)-(1).pdf

Кондратенко С.В. «Орієнтування в просторі» [Електронний ресурс] / С.В. Кондратенко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:

http://mon.gov.ua/content/Освіта/Діти%20з%20особливими%20потребами/251016/korekciya-1/5-korekczijna-programa-z-prostorovogo-orientuvannya-pidgotovchij,-1-4-kl..pdf