Тема 3. «Корекційно-розвивальна спрямованість реалізації компетентнісного підходу в змісті освіти дітей з розумовою відсталістю»

Лабораторія олігофренопедагогіки. 

Науковий керівник НДР: Чеботарьова Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук,  старший науковий співробітник, завідувач.

 

Основні результати НДР

2015 р.

2016 р.