2015 р.

Блеч Г. В., Трикоз С. В. «Природознавство» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / Г. В. Блеч, С. В. Трикоз  // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Гладченко І. В. «Основи здоров’я» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / І. В. Гладченко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О. В. «Трудове навчання» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О. В. «Трудове навчання» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Висоцька А. М. «Українська мова» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / А. М. Висоцька // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Висоцька А. М. «Українська література» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / А. М. Висоцька // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Міненко А. В. «Соціально-побутове орієнтування» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / А. В. Міненко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Бобренко І. В. «Фізична культура» (6-7 класи) [Електронний ресурс] / І. В. Бобренко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (за ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку» (базова) / О.В. Чеботарьова, Н.А. Іоганова // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html

Чеботарьова О.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей із розумовою відсталістю «Азбука творчості» / О.В. Чеботарьова, І.М.Брусенська // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html

Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «Театральна логоритміка» / укл. І. В. Гладченко. ‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «У світі ритмів» / укл. І. В. Гладченко ‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «Барабанотерапія» / укл. І. В. Гладченко. ‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку» (Корекційна ритміка) / укл. І. В. Гладченко. ‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_programi11/

Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» ) / укл. Г.О. Блеч. ‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html

Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг» / укл. Г.О. Блеч‑ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html

Бобренко І.В. «Лікувальна фізкультура» [Електронний ресурс] / І.В. Бобренко //  Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html

Ковтун А.В. «Острівець здоров’я» [Електронний ресурс] / А.В. Ковтун, О.О. Куннікова, А.І. Стригунова / укл. І.В. Бобренко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html