2016 р.

Особливості психолого-педагогічний супроводу дітей з помірною розумовою відсталістю в системі корекційно-розвивального навчання спеціального загальноосвітнього закладу / навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, А.В. Міненко та ін.: За наук. ред. О.В. Чеботарьової, І.В. Гладченко. – К., ІСП НАПН України, 2016. – 148 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=707272

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями розумового розвитку / навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О. Блеч, І.В. Гладченко, С.В. Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: За ред.: О.В. Чеботарьової, І.В. Гладченко. – К., ІСП НАПН України, 2016. – 81 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=707296

Блеч Г. О., Трикоз С. В. «Природознавство» [Електронний ресурс] / Г. О. Блеч, С. В. Трикоз  // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей(8-10 класи) – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Гладченко І. В. «Основи здоров’я» [Електронний ресурс] / І. В. Гладченко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10 класи) – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О. В. «Трудове навчання» (Квітникарство) [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10 класи) – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О. В. «Трудове навчання» (Сільськогосподарська праця) [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10 класи) – 2016. .– Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Бобренко І.В. «Фізична культура» [Електронний ресурс] / І.В. Бобренко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (8-10) – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О. В. «Трудове навчання» [Електронний ресурс] / О. В. Чеботарьова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (8-10 класи) – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Блеч Г. О. «Розвиток мовлення» [Електронний ресурс] / Г. О. Блеч (укл.), О.С.Хайдарова // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей «Розвиток мовлення для дітей з помірною розумовою відсталістю» – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Бобренко І.В. «Лікувальна фізкультура» [Електронний ресурс] / І.В. Бобренко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Гладченко І.В. «Ритміка» [Електронний ресурс] / І.В. Гладченко (укл.), Л.С. Редько, Л.А. Безкоровайна // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Гладченко І.В. «Ритміка» (Барабанотерапія) [Електронний ресурс] / І.В. Гладченко (укл.), О.Сухорукова, Л.Василевська // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Гладченко І.В. «Театральна логоритміка» [Електронний ресурс] / І.В. Гладченко (укл.),О.В. Папета, С.В. Іванченко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Міненко А.В. «Соціально-побутове орієнтування» (варіативний модуль «Подорож у життя» [Електронний ресурс] / А.В. Міненко, А.С. Грикун // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей –  2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Трикоз С.В. «Фізика і хімія (у позаурочний час)» [Електронний ресурс] / С.В.Трикоз (укл.), Л.Г. Дзіядевич // Програма з корекційно-розвиткової роботи для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю –  2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Трикоз С.В. «Географія (у позаурочний час)» [Електронний ресурс] / С.В. Трикоз (укл.), О.П. Мальчевська // Програма з корекційно-розвиткової роботи для 6-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О.В. «Корекція розвитку» (базова) [Електронний ресурс] / О.В. Чеботарьова, Н.А. Іоганова, Н.Г. Топчій // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату –  2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О.В. «Корекція розвитку» (базова) [Електронний ресурс] /О.В.Чеботарьова, Н. А. Іоганова, Н.Г.Топчій // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 11-12 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату –  2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О.В. «Корекція розвитку» (розвиток художньо-естетичної діяльності) [Електронний ресурс] / О.В. Чеботарьова (укл.), Л.М. Гаман // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – 2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Чеботарьова О.В. «Корекція розвитку» (арт-корекція засобами нетрадиційних видів занять) [Електронний ресурс] / О.В. Чеботарьова (укл.), Р.Б. Крисяк // Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату –  2016. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/