2015 р.

Скрипник Т.В., Риндер І.Д., Куценко Т.О. Концепція раннього втручання для дітей з особливими освітніми потребами : концепція / Т.В. Скрипник, І.Д. Риндер, Т.О. Куценко – К., 2015.

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі”: навчально-наочний посіб. / Уклад. Т.Скрипник. – Харків: Факт, 2015. – 60 с.

Скрипник Т. В. Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі // Науково-методичний журнал «Початкова школа», № 6. – Київ. – 2015, – С. 35-37.

Риндер І.Д. Теоретико-емпіричне обґрунтування ефективності раннього втручання при розладах аутичного спектра / І. Д. Риндер // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови:зб. Наук. Праць за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – вип. 8. – С.121-125.