2016 р.

Адамюк Н.Б. Навчальні програми для 8-10 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; дітей зі зниженим слухом «Українська жестова мова» // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; дітей зі зниженим слухом «Українська жестова мова» [Електронний ресурс] / Н. Б. Адамюк. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. – Режим доступу до навч. прогр.:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html.

Адамюк Н.Б. Методика проведення уроків з української жестової мови на прикладі теми «Портрет людини» (5 клас) / Н.Б. Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 2 (78). – С. 14-25.

Замша А.В. Проблеми й перспективи впровадження білінгвального підходу у навчання дітей із порушеннями слуху / А.В. Замша, Г.М. Воробель // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. – Вип.LXIX, т. 3. – С. 54-57.

Дробот О.А. Комунікативне середовище родини і дошкільного закладу як чинник формування навичок спілкування у глухих дошкільників / О.А. Дробот // Зб.наук.праць «Педагогічні науки» Херсонський державний університет. – 2016. – Вип.LXIX, Т.3. – С. 92-97.

Кульбіда С. В. Формування жестомовної комунікативної компетенції – від розуміння до застосування / С.В. Кульбіда // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2016. – № 1/77. – С. 15 – 29.

Адамюк Н.Б. Навчальні програми для 8-10 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; дітей зі зниженим слухом «Українська жестова мова» // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; дітей зі зниженим слухом «Українська жестова мова» [Електронний ресурс] / Н. Б. Адамюк. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. – Режим доступу до навч. прогр.:  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi.html. – 1,0.

Адамюк Н.Б. Міжнародний електронний посібник «Spreadthesign» : лінгвістичні особливості // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. – Вип. LXX, т. 1. – С.124-130.

Дробот Роль і місце спілкування в системі навчально-виховної діяльності дошкільних закладів компенсуючого типу / О.А.Дробот // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2016. – Вип. 4(80). – С.67-75.

Замша А.В. Специфіка забезпечення доступності освітнього простору вищого навчального закладу для студентів із порушеннями слуху / А.В. Замша, І.В. Мороз, О.Ф. Федоренко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2016. – Вип.LXX, т. 2. – С.127-131.

Замша А.В. Перспективи вирішення проблем сурдопсихологічної діагностики / А.В. Замша // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». – 2016. – Вип.4. – С.210-214.

Замша А.В. Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху / А.В. Замша, О.Ф. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2016. – Вип. 3(79). – С.53-61.

Кульбіда С.В. Особливості освітньої політики України щодо забезпечення прав глухих / Теоретичне та методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами : Зб. наукових праць / С. В. Кульбіда. – 2016. – Вип. 6. – С. 125 – 139.

Кульбіда С. В. Лабораторії жестової мови – 10 років / С.В. Кульбіда // Наше життя УТОГ http://ourlife.in.ua/obrazovanie/surdopedagogicheska-stranica/2000-laboratoryi-zhestovoyi-movi-10rokv.html

Українська мова. 3 клас для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей : Підручник / Т.Ф. Марчук, С.В. Кульбіда. – К.: Інкунабула, 2016. – 144 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Наказ від 29.04.2016 р. № 476 http://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/wp-content/uploads/2016/07/normat-pravove-perelyk-30-veresnya-2016-111-.pdf