2016 р.

Данілавічютє Е.А. Психолінгвістика правопису у контексті сучасного підручника для школярів із тяжкими порушеннями мовлення / Е.А. Данілавічютє //  Проблеми сучасного підручника : зб.  наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О.М. Топузов]. –  К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17 – С. 109-123 (0,7 др.арк.).

Данилавичюте Е. 2016. Нейродинамическое моделирование речи у детей с ДЦП :Paedagogica specialis XXIX, Univerzita Komenskeho Bratislava: 2016 s. 765– 774, ISBN 978-80-223-4010-6

Ільяна В.М., Аркадьєва О.О. Реалізація психолінгвістичного підходу до розробки підручника «Читанка» для школярів з тяжкими порушеннями мовлення / О.О. Аркадьєва, В.М. Ільяна // Проблеми сучасного підручника. – 2016. Вип. 17. – С. 143-150 (0,5 др.арк.)

Пригода З.С. Сучасні підходи до методичного забезпечення корекції дизорфографії в учнів з тяжкими порушеннями мовлення  / З.С. Пригода //  Проблеми сучасного підручника : зб.  наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О.М. Топузов]. –  К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17 – С. 403-412