2015 р.

Таранченко О.М., Федоренко О.Ф. Концепція розвитку національної системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні /О.М. Таранченко, О. Ф. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – № 1. – 2015. – С. 26 – 33.

Федоренко О.Ф. «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей (підготовчий, 1 класи)» // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Федоренко,– К.,2015.

Федоренко О.Ф. «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом (підготовчий, 1–4 класи)» // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / О.Ф. Федоренко, – К.,2015.

Вовченко О.А. «Ритміка для глухих дітей (підготовчий, 1-4 класи)» // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / О.А. Вовченко, – К.,2015.

Вовченко О.А. «Ритміка для дітей зі зниженим слухом (підготовчий, 1-4 класи)» // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / О.А. Вовченко, – К.,2015.

Шевченко В.М. «Основи здоров’я» [Електронний ресурс] / В.М. Шевченко // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; для дітей зі зниженим слухом  (8-10 класи) (за ред. Колупаєвої А.А., Жук В.В.

Литвинова В.В.  «Історія України» [Електронний ресурс] / В.В. Литвинова // Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей (8-10 класи) (за ред. Колупаєвої А.А., Жук В.В.