Спеціалізована вчена рада Д 26.450.01

Засенко В’ячеслав Васильович (голова ради) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту (13.00.03 – корекційна педагогіка)

Колупаєва Алла Анатоліївна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукових питань Інституту (13.00.03 – корекційна педагогіка)

Данілавічютє Еляна Анатоліївна (учений секретар ради) – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Дегтяренко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри корекційної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка МОН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Дмитрієва Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаського державного педагогічного університету» МОН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Кобильченко Вадим Володимирович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Кульбіда Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Лукашук Віктор Дмитрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Мороз Борис Семенович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка МОН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Сак Тамара Василівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Скрипник Тетяна Вікторівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Супрун Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри пенітенціарної педагогіки та психології Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Таранченко Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

 

Форостян Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спорту та допризивної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського МОН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)