Спеціалізована вчена рада Д 26.450.02

Сак Тамара Василівна (голова ради) – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Колупаєва Алла Анатоліївна (заступник голови ради) – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукових питань Інституту (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Макарчук Наталія Олексіївна (учений секретар ради) – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Берзінь Валерій Іванович – доктор медичних наук, професор, професор, кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Глоба Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дефектології та психологічної корекції Луганського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Засенко В’ячеслав Васильович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Кобильченко Вадим Володимирович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Кульбіда Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Мамічева Олена Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, декан дефектологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Донбаського державного педагогічного університету» МОН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Мороз Борис Семенович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Процюк Раду Георгійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Рибалко Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Скрипник Тетяна Вікторівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія)

 

Таранченко Оксана Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки Інституту (13.00.03 – корекційна педагогіка)

 

Хохліна Олена Петрівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ МВС України (19.00.08 – спеціальна психологія)