Лабораторії

Лабораторія жестової мови створена в Інституті у 2006 році з метою вивчення лінгвістичних особливостей української жестової мови, розроблення лінгводидактичного забезпечення викладання жестової мови, визначення теоретико-методичних засад використання національної жестової мови в умовах двомовності навчально-виховного процесу.

Лабораторія інтенсивної педагогічної корекції здійснює розроблення змісту навчання, інноваційних технологій навчання, виховання, розвитку; технологій психологічної діагностики та корекції дітей різних вікових груп із затримкою психічного розвитку.

Лабораторію корекції розвитку дітей з аутизмом створено в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України у 2011 р. Головна мета діяльності лабораторії – розробити стратегію послідовної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам з урахуванням таких ланок освітньої вертикалі, як система ранньої допомоги та психолого-педагогічний супровід у навчальних закладах.

Лабораторія логопедії – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який проводить фундаментальні і прикладні дослідження з питань навчання та виховання осіб із порушеннями мовленнєвого розвитку. Наразі лабораторія працює над розробкою наукового та програмно-методичного забезпечення навчання школярів із тяжкими порушеннями мовлення.

Лабораторія олігофренопедагогіки – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження з питань навчання та виховання дітей з порушеннями розумового розвитку.

Лабораторія проблем інклюзивної освіти створена у 2011 році. П’ятирічний термін експериментальної діяльності сприяв отриманню переконливих результатів на користь подальшого упровадження нової інклюзивної форми навчання на теренах України та створенню наукового підрозділу для забезпечення зазначеного процесу.

Лабораторія сурдопедагогіки – підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який проводить фундаментальні та прикладні дослідження з питань навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Лабораторія тифлопедагогіки – структурний підрозділ Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, який розробляє проблеми теорії та практики корекційного навчання, виховання, соціалізації та соціальної адаптації дітей дошкільного та шкільного віку з глибокими порушеннями зору. Основою діяльності лабораторії є інноваційний підхід до проведення науково-дослідної роботи й відповідність сучасним вимогам спеціальної освіти та особистісним потребам осіб з порушеннями зору.