Лабораторію корекції розвитку дітей з аутизмом

Лабораторію корекції розвитку дітей з аутизмом створено в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України у 2011 р. Головна мета діяльності лабораторії – розробити стратегію послідовної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам з урахуванням таких ланок освітньої вертикалі, як система ранньої допомоги та психолого-педагогічний супровід у навчальних закладах.

Для реалізації цієї мети співробітники лабораторії долучаються до вирішення низки таких питань як:

 • діагностика цілісного розвитку дитини з аутизмом;
 • розроблення ефективних корекційно-розвивальних програм;
 • послідовна робота з батьками дітей з аутизмом;
 • підвищення фахового рівня психологів та педагогів;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу дітей з аутизмом;
 • розроблення дієвої моделі супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі.

Напрями діяльності лабораторії:

 • Визначення психолого-педагогічних механізмів розвитку та навчання дітей з аутизмом і розроблення алгоритму методичного забезпечення цих процесів.
 • З’ясування психолого-педагогічних умов підвищення ефективності корекційно-розвивального впливу на навчання та розвиток дітей з аутизмом.
 • Визначення науково-теоретичних та методичних засад цілісного розвитку дітей з аутизмом.
 • Розроблення теоретико-концептуальних засад нового методичного забезпечення спеціальної освіти дітей з аутизмом.
 • Апробація наукових розробок, спрямованих на методичне забезпечення освітнього процесу дітей з аутизмом.
 • Проведення консультативної роботи з педагогами навчальних закладів, психологами, дефектологами, батьками з питань розвитку та інклюзивного навчання дітей з розладами аутичного спектра.
 • Здійснення семінарсько-тренінгових заходів для персоналу корекційно-розвивальних та реабілітаційних центрів, навчальних закладів, які працюють з дітьми з аутизмом.

З 2013 р. співробітниками лабораторії регулярно впроваджується Програма підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів з курсу «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом».

Співробітниками лабораторії спільно з практиками створено першу освітню програму для дітей з аутизмом в Україні – «Комплексну програму розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт».

Співробітники лабораторії є організаторами та ведучими численних навчально-методичних семінарів, майстер-класів, тренінгів, супервізій.

У співпраці з Інклюзивним ресурсним центром ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» співробітники лабораторії взяли участь в Проекті «Освіта аутистів: від міфу до реальності” (за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні) (2013-2014 рр.). Головним результатом цієї інноваційної діяльності стало розроблення технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в навчальних закладах та супровідної документації цього процесу.