Лабораторія жестової мови

Лабораторія жестової мови створена в Інституті у 2006 році з метою вивчення лінгвістичних особливостей української жестової мови, розроблення лінгводидактичного забезпечення викладання жестової мови, визначення теоретико-методичних засад використання національної жестової мови в умовах двомовності навчально-виховного процесу.

Лабораторія підтримує тісні партнерські зв’язки з Західно-Канадським центром вивчення проблем глухоти при Університеті Альберта, Українським ресурсним центром університету Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада), з Українським товариством глухих, Об’єднанням нечуючих педагогів, Радою перекладачів жестової мови, дошкільними навчальними закладами компенсуючого типу, спеціальними загальноосвітніми школами та навчально-реабілітаційними центрами для дітей глухих та зі зниженим слухом.

 

Напрями діяльності лабораторії:

– аналіз сучасних тенденцій функціонування та розвитку жестової мови на теренах України;

– розроблення теоретико-методологічних засад проведення лінгвістичних досліджень національної жестової мови;

– вивчення та опис лінгвістичних особливостей української жестової мови;

– розроблення теоретико-методичних засад використання жестової мови як засобу комунікації та навчання в освітньому процесі нечуючих;

– розроблення та апробація науково-методичного, лінгводидактичного, програмного та навчально-методичного забезпечення предмету «Українська жестова мова».

Лабораторія жестової мови створена в Інституті у 2006 році з метою вивчення лінгвістичних особливостей української жестової мови, розроблення лінгводидактичного забезпечення викладання жестової мови, визначення теоретико-методичних засад використання національної жестової мови в умовах двомовності навчально-виховного процесу.

Лабораторія підтримує тісні партнерські зв’язки з Західно-Канадським центром вивчення проблем глухоти при Університеті Альберта, Українським ресурсним центром університету Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада), з Українським товариством глухих, Об’єднанням нечуючих педагогів, Радою перекладачів жестової мови, дошкільними навчальними закладами компенсуючого типу, спеціальними загальноосвітніми школами та навчально-реабілітаційними центрами для дітей глухих та зі зниженим слухом.

Напрями діяльності лабораторії:

– аналіз сучасних тенденцій функціонування та розвитку жестової мови на теренах України;

– розроблення теоретико-методологічних засад проведення лінгвістичних досліджень національної жестової мови;

– вивчення та опис лінгвістичних особливостей української жестової мови;

– розроблення теоретико-методичних засад використання жестової мови як засобу комунікації та навчання в освітньому процесі нечуючих;

– розроблення та апробація науково-методичного, лінгводидактичного, програмного та навчально-методичного забезпечення предмету «Українська жестова мова».

 

Замша Анна Володимирівна
завідувач лабораторії жестової мови

 

Коло наукових інтересів:

психологічні особливості формування жестомовної комунікативної компетенції; специфіка немануального компоненту в українській жестовій мові.

Публікації:

1. Замша А.В. Роль жестової мови у розвитку особистості нечуючої дитини // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: Наукова думка, 2010. – № 5. – С. 238 – 247.

2. Соціальні стереотипи сприймання чуючими студентами нечуючої людини // Проблеми державного будівництва в Україні № 18: Тези доповідей ХV міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», 21-22.02.2010 / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2010. – С. 69-72

3. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А., Іванюшева Н.В., Лещенко О.М. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.

4. Замша А.В. Психологічні чинники успішності оволодіння мовою // Збірник наукових праць «Жестова мова й сучасність». – № 7. – 2012. – С. 5-18.

5. Замша А.В. До проблеми вивчення ролі мови у формуванні абстрактного мислення підлітків з порушеннями слуху // Збірник наукових праць Київського міжнародного університету, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України: Психологічні науки: Проблеми і здобутки. – Вип. 4. – К.: КиМУ, 2013. – 262 с. – С.118-133.

 

Кульбіда Світлана Вікторівна
доктор педагогічних наук, професор
головний науковий співробітник

 

Коло наукових інтересів:

теоретико-методологічні засади розроблення лінгводидактичного забезпечення основ української жестової мови.

Публікації:

1. Кульбіда С.В. Українська дактилологія: наук.-метод. посібник. – Київ: Педагогічна думка, 2007. – 256 с.

2. Кульбіда С.В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих: монографія / С.В. Кульбіда. – К.: ТОВ «Поліпром», 2010. – 502 с.

3. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А., Іванюшева Н.В., Лещенко О.М.. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.

4. Український жестівник для батьків // С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жестової мови, Укр. т-во глухих. – К.: СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.

5. «Українська жестова мова» : жестівник / С. Кульбіда, І. Чепчина, Н. Адамюк, Н. Іванюшева. – К.: «Педагогічна думка», 2012. – 206 с.

 

Адамюк Наталія Борисівна
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

 

Коло наукових інтересів:

лінгвістичні особливості української жестової мови, методичні особливості та лінгводидактичне забезпечення викладання української жестової мови в спеціальних загальноосвітніх закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом.

Публікації:

1. Адамюк Н.Б. «Жестова мова: програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів» для 1-12 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. – К.: Поліграфкнига, 2010. – 160 с.

2. Український жестівник для батьків // С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жестової мови, Укр. т-во глухих. – К.: СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.

3. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А., Іванюшева Н.В., Лещенко О.М.. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.

4. «Українська жестова мова» : жестівник / С. Кульбіда, І. Чепчина, Н. Адамюк, Н. Іванюшева. – К.: «Педагогічна думка», 2012. – 206 с.

5. Адамюк Н. Б. Особливості володіння українською жестовою мовою глухими першокласниками загальноосвітніх спеціальних шкіл для глухих // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: О.Т. Ростунов, 2012. – Вип. 7. – С. 50 – 71.

 

Чепчина Ірина Іванівна
науковий співробітник.

 

Коло наукових інтересів:

лінгвістичні особливості природної української жестової мови, нормативно-правові засади впровадження жестової мови в систему освіти дітей глухих та зі зниженим слухом.

Публікації:

1. Український жестівник для батьків // С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жестової мови, Укр. т-во глухих. – К.: СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.

2. Чепчина І. І. Особливості забезпечення якісного перекладу з української мови на українську жестову мову (на прикладі аналізу поняття пропустити) // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: О.Т. Ростунов, 2011. – Вип. 6. – С. 26 – 39.

3. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А., Іванюшева Н.В., Лещенко О.М.. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.

4. «Українська жестова мова» : жестівник / С. Кульбіда, І. Чепчина, Н. Адамюк, Н. Іванюшева. – К.: «Педагогічна думка», 2012. – 206 с.

5. Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В., Бащенко Т. П. Основні положення двомовного навчання нечуючих осіб в Україні // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: О.Т. Ростунов, 2012. – Вип. 7. – С. 42 – 48.

 

Дробот Олена Анатоліївна
науковий співробітник

 

Коло наукових інтересів:

проблема формування комунікативних навичок та жестомовної комунікативної компетенції у нечуючих дошкільників.

Публікації:

1. Дробот О.А. Батькам нечуючого дошкільника: Методичні рекомендації. – Чернігів, 2006. – 32 с.

2. Дробот О. А. Навчання розповіді як складової мовленнєвої компетенції глухих дітей дошкільного віку // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: Наукова думка, 2010. – № 5. – С. 198 – 209.

3. Дробот О. А, Іванюшева Н. В. Особливості двомовних програм // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: О.Т. Ростунов, 2012. – Вип. 7. – С. 27 – 41.

4. Дробот, О.А. Дидактичний матеріал з української жестової мови: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей глухих та зі зниженим слухом / О.А. Дробот, Н.А. Зборовська. – К.: Либідь, 2013. – 288 с.

5. Дробот, О.А. Дидактичний матеріал з української жестової мови: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей глухих та зі зниженим слухом / О.А. Дробот, Н.А. Зборовська. – К.: Либідь, 2013. – 288 с.

 

Іванюшева Наталія Василівна
науковий співробітник

 

Коло наукових інтересів:

лінгвістичні особливості української жестової мови, проблема підготовки перекладачів жестової мови.

Публікації:

1. Український жестівник для батьків // С.В. Кульбіда, І.І. Чепчина, Н.Б. Адамюк, Н.В. Іванюшева; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жестової мови, Укр. т-во глухих. – К.: СПКТБ УТОГ, 2011. – 380 с.

2. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / Кульбіда С.В., Чепчина І.І., Адамюк Н.Б., Замша А.В., Зборовська Н.А., Іванюшева Н.В., Лещенко О.М.. – К.: УТОГ, 2011. – 53 с.

3. «Українська жестова мова» : жестівник / С. Кульбіда, І. Чепчина, Н. Адамюк, Н. Іванюшева. – К.: «Педагогічна думка», 2012. – 206 с.

4. Дробот О. А, Іванюшева Н. В. Особливості двомовних програм // Жестова мова й сучасність [Гол. ред. Засенко В. В.] – К.: О.Т. Ростунов, 2012. – Вип. 7. – С. 27 – 41.

5. Іванюшева Н.В., Кульбіда С.В. Особливості застосування двомовних програм як інструмент збереження мови лінгвістичних меншин // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: Вип. 4. Частина 1. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 264 с. – С. 25 – 33.

 

Ткаченко Катерина Олександрівна
молодший науковий співробітник.

 

Коло наукових інтересів:

особливості діяльності кабінету жестової мови в закладах спеціальної освіти для нечуючих дітей.

Публікації:

1. Ткаченко К.О., Кульбіда С.В. Організаційно-методичні умови діяльності кабінету української жестової мови у загальноосвітніх спеціальних закладах для нечуючих учнів // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: Вип. 4. Частина 1. / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 264 с. – С. 72-85.

 

 

 

Збірник наукових праць «Жестова мова й сучасність»

 

В збірнику представлено матеріали з актуальних проблем реформування мовного компоненту освіти нечуючих; особливостей впровадження та реалізації змісту білінгвального (жестово-словесного) навчання дітей глухих і зі зниженим слухом; інноваційних технологій викладання національної жестової мови; лінгвістичних особливостей української жестової мови.

Наводяться результати експериментальних досліджень щодо особливостей застосування жестової мови в навчально-виховному процесі нечуючих.

Збірник адресовано сурдопедагогам, науковцям, перекладачам жестової мови, студентам, батькам та усім кому не байдужа доля нечуючих дітей.