Лабораторія проблем інклюзивної освіти

Лабораторія проблем інклюзивної освіти створена у 2011 році. П’ятирічний термін експериментальної діяльності сприяв отриманню переконливих результатів на користь подальшого упровадження нової інклюзивної форми навчання на теренах України та створенню наукового підрозділу для забезпечення зазначеного процесу.

Відтак, провідною діяльністю новоствореної лабораторії є розбудова наукових, організаційно-педагогічних та методичних засад інклюзивної освіти, формування теоретико-методологічних підходів до розробки науково-методичного забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Наукова діяльність співробітників лабораторії спрямована також на розробку науково-методичних та нормативно-організаційних основ інклюзивного навчання, пошук та адаптація сучасних інноваційних методів, що дає змогу визначити та обґрунтувати педагогічні умови, механізми та ефективні шляхи впровадження інклюзії у закладах освіти.

Зазначені напрями науково-дослідної роботи перебувають у тісному зв’язку з експериментальною діяльністю лабораторії, яка пов’язана з апробацією навчально-методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами на експериментальнийх майданчиках, що знаходяться у різних куточках України.

 

Коваль Людмила Вікторівна
завідувач лабораторії
кандидат пед. наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

різноманітні порушення мовлення та способи їх корекції

Публікації:

1. Коваль Л.В. Використання інформаційних технологій при корекції мовленнєвих порушень у дітей з особливими освітніми потребами / Л.В.Коваль // Український логопедичний вісник: зб. наук. праць. – К., 2012р.

2. Коваль Л.В. До проблеми виявлення рівня готовності старших дошкільників із ДЦП до засвоєння навичок письма / Л.В.Коваль // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Наук.-метод. зб. / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 296 с. – С.97-106.

3. Коваль Л.В. Здобутки та перспективи інклюзивної освіти в Україні за результатами соціологічного дослідження/ Л.В. Коваль, О.М. Рубан // Освіта осіб з особливими потребами: Шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Випуск 4. Частина 1. / за ред. В. В. Засенко, А. А. Колупаєвої – Київ, 2013. – С.193 – 204.

 

Колупаєва Алла Анатоліївна
доктор пед. наук
професор
головний науковий співробітник
заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з наукової роботи

Коло наукових інтересів:

проблеми освіти осіб з особливими потребами у загальноосвітньому просторі; інклюзивна освіта.

Публікації:

1. Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : монографія / А. А. Колупаєва. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 457.

2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освітиа: реалії та перспективи: Монографія. – к.: «Самміт-Книга», 2009. – 272 с. :іл.. – (Серія «інклюзивна освіта»).

3. Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / А.А. Колупаєва // Газета «Завуч». – 2013. – № 16.

4. Колупаєва А.А. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи / А.А. Колупаєва // Газета «Завуч». – 2013. – № 19.

5. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: теоретико-методичні підходи/ А.А. Колупаєва // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. статей молодих вчених / за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К., 2013. Вип. 4. – с 153-168.

 

Компанець Наталія Миколаївна
кандидат психологічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні; діагностика і корекція розвитку дітей з особливими освітніми потребами раннього віку; індивідуальні програми розвитку дітей; рання діагностика і корекція розвику дітей з аутизмом, в. т.ч. АВА-терапія, дитяча психотерапія, остеопатія.

Публікації:

1. Компанець Н.М. Використання програмно-методичного комплексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами / Н.М.Компанець // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Наук.-метод. зб. / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 296 с. – С.106-117.

2. Компанець Н.М. Організація роботи асистента педагога в інклюзивному середовищі за допомогою програмово-методичного комплексу / Н.М.Компанець // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. – 2013. – № 3. – С. 21-25.

3. Компанець Н.М. Підготовка освітнього середовища до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Н.М. Компанець // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Додаток 1 до Вип.31. Том VIII (50): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – Гнозис, 2013. – С. 220-226.

 

Лапін Андрій Володимирович
кандидат педагогічних наук
старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

проблеми трудового навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами та науково-методичного забезпечення інклюзивного навчання.

Публікації:

1. Лапін А.В. Формування загальнотрудових умінь у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках трудового навчання / А.В.Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: Наук.-метод. зб. / За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 296 с. – С.138-147.

2. Лапін А. В. Формування загальнотрудових умінь у молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку (у процесі трудового навчання): дисс. канд. пед. наук / А. В. Лапін. – К., 2013. – 195 с.

3. Лапін А. В. Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної освіти. / А. В. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: Шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Випуск 4. Частина 1. / за ред. В. В. Засенко, А. А. Колупаєвої – Київ, 2013. – С.193 – 204.

 

Луценко Інна Василівна
науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

питання впровадження інклюзивного навчання; розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами; роль психолого-медико-педагогічних консультацій в процесі запровадження інклюзивного навчання.

Публікації:

1. Луценко І.В. Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням / І.В. Луценко //Освіта осіб з особливими потребами:шляхи розбудови: наук.-метод.зб.: вип. 4, частина 1, за ред.. В.В. Засенка, А.А.Колупаєвої. – К., 2013, – С. 233-242.

2. Луценко І.В. До проблеми організації роботи асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням/ І.В. Луценко // Практика управління закладом освіти, № 10, 2013, С. 38-43.

3. Луценко І.В. Психологічний супровід дитини з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання / І.В. Луценко // Освіта осіб з особливими потребами:шляхи розбудови: наук.-метод.зб.: вип. 4, частина 2, за ред. В.В. Засенка, А.А.Колупаєвої. – К., 2013.

 

Квітка Наталія Олегівна
науковий співробітник

Коло наукових інтересів:

естетичне виховання дітей із затримкою психофізичного розвитку та дітей із порушенням інтелекту; розробка змісту навчання музики та образотворчого мистецтва учнів з особливими світніми потребами; використання музики як терапевтичного засобу у корекційній практиці.

Публікації:

1. Квітка Н.О. Нормативно-правові засади діяльності асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання / Н.О.Квітка // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 4. Частина 1. / за ред. В.В. Засенко, А.А. Колупаєвої. – Київ, 2013. – С. 242- 250.

2. Квітка Н.О. До проблеми особливостей сприймання музичного фольклору в учнів молодших класів із ЗПР / Н.О.Квітка // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 4. Частина 2. / за ред. В.В. Засенко, А.А. Колупаєвої. – Київ, 2013.