Партнерство

Міжнародне партнерство

 

Університет Ґрента МакЮена (Ukrainian Resource and Development Centre of Grant MacEwan University)

Університет Альберти (Faculty of Education of University of Alberta)

 

Всеукраїнське партнерство

 

Інститути НАПН України Інститут педагогіки НАПН України

http://undip.org.ua/

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

http://www.dnpb.gov.ua/

Вищі заклади освіти Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

кафедра психології

http://www.cdu.edu.ua/

Сумський державний педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

www.sspu.sumy.ua

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”

кафедра психології

http://vmurol.com.ua

Харківський державний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

кафедра валеології

http://hnpu.edu.ua/uk

Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ
імені Б.Д. Грінченка

http://ippo.kubg.edu.ua/

Харківський обласний науково-методичний інститут
безперервної освіти

кафедра методик дошкільної та початкової освіти

kalinina16@gmail.com

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кафедра корекційної педагогіки

nice.bazilevskaya@mail.ru

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка

http://umanpedcollege.at.ua/

Донбаський національний педагогічний університет дефектологічний факультет

lena_sk74@mail.ru

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психології

http://www.ikpp.npu.edu.ua

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж

http://lnu.edu.ua/

ІППО Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

http://www.voipopp.vn.ua/

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.vippo.lutsk.ua/

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.zippo.net.ua/

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.zoippo.zp.ua/

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

http://www.kristti.com.ua/

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.loippo.lviv.ua/

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.moippo.mk.ua/

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

http://www.osvitaodessa.org/

Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

http://www.ripo.ks.ua/

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М.В.Остроградського

http://poippo.pl.ua/

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.soippo.edu.ua/

Харківський обласний науково-методичний  інститут безперервної освіти

http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua/

Хмельницький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти

http://www.hoippo.km.ua/

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

http://oipopp.ed-sp.net/

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://choippo.edu.ua/

Інші організації НПП “ВАБОС”

http://rc-vabos.at.ua/