2015 р.

Колупаєва А. А., Таранченко О.М. Педагогічні технології інклюзивного навчання : навч.-метод. посібник / А. А.  Колупаєва, О.М. Таранченко –  К.: Видавнича група «Атопол», 2015. – 136 с.

Колупаєва А.А., Луценко І.В. Нормативний бюлетень  // Колупаєва А.А., Луценко І.В. // Освіта осіб з особливими потреба: шляхи розбудови : зб. наук. праць: вип. 11. / за ред. Засенка В.В., Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ «Компанія «Трейд +». – С.175-190