2016 р.

Актуальні питання діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі/ І.В. Луценко //  Особлива дитина: навчання і виховання, № 4, 2016.

Колупаєва А.А., Луценко І.В. Нормативний бюлетень/ А.А. Колупаєва,  І.В. Луценко // Освіта осіб з особливими потребами: Шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Випуск 11. / за ред. В. В. Засенко, А. А. Колупаєвої – Київ, 2016.

Лапін А.В. «Трудове навчання» [Електронний ресурс] / А.В. Лапін// Навчальні програми для 8-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (за ред. Колупаєвої А.А., Сак Т.В.). – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua ;

Коваль Л.В. «Корекція розвитку» (Цікава скринька) [Електронний ресурс] / Коваль Л.В.// Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Лапін А.В. «Корекція розвитку» (Лего-конструювання) [Електронний ресурс] / Лапін А.В.// Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/