Каталог освітніх послуг

  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами (з порушеннями інтелектуального розвитку)
Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги фахівці корекційно-розвиткова програми
Розвиток мовлення

 

Розвиток мовлення у процесі ознайомлення з природою

Розвиток мовлення за методикою ТАН-Содерберг

 

 

Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку  «Розвиток мовлення дітей з помірною розумовою відсталістю в процесі ознайомлення з природою» / укл. Г.О.Блеч. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua

Блеч Г.О. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку «Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг / укл. Г.О.Блеч. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov

Корекція розвитку

 

Ізотерапія (ліплення: пластилінотерапія, глинотерапія, тістотерапія, аплікація, паперопластика,  малювання)

конструювання

казкотерапія

музикотерапія

ігротерапія

Монтессорі-терапія

Лего-конструювання

 

Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед  «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» (психосоціальний розвиток) [Електронний ресурс] / Жук Т.Я., укл. С.В. Трикоз //  Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку. – Режим доступу: http://mon.gov.ua

Чеботарьова О.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку «Азбука творчості» / О.В. Чеботарьова, І.М.Брусенська // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua

Міненко А.В. «Музичні краплинки» [Електронний ресурс] / А.В. Міненко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку

 

Ритміка

 

 

Барабанотерапія

корекційна ритміка

логоритміка

драмотерапія

 

Вчитель-дефектолог,

вчитель-логопед,

вчитель фізичної культури

Гладченко І.В Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку «У світі ритмів» / укл. І. В. Гладченко. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua

Гладченко І.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з з порушеннями розумового розвитку «Барабанотерапія» / укл. І. В. Гладченко. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua;

Гладченко І.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями розумового розвитку «Театральна логоритміка» / укл. І. В. Гладченко. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua

ЛФК

 

 

Корекція і компенсація недоліків фізичного розвитку;

корекція порушень в рухах (порушення координації, орієнтування в просторі, точність в русі, рівноваги і т. ін.);

усунення недоліків у розвитку рухових і інших якостей (сили, швидкості, координації, витривалості, гнучкості  і т. ін.);

корекція та розвиток психомоторики; формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.

інструктор  ЛФК,

вчитель фізичної культури

Бобренко І.В. Корекційно-розвивальна програма: Лікувальна фізкультура – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua;

 

Ковтун А.В., Кунникова О.О., Стригунова А.І.  Корекційно-розвивальна програма: Острівець здоров’я /укл. Бобренко І В. – К., 2016. – [електронний ресурс] – http://www.mon.gov.ua;

.

 

  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами які мають розлади аутичного спектра
Основні освітні послуги фахівці корекційно-розвиткова програма
Корекція розвитку Міждисциплінарна команда супроводу на чолі з координатором, яка реалізує індивідуальну програму розвитку дитини з РАС (корекційний педагог, психолог, логопед, інструктор ЛФК та ін.) Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: навчально-методичний посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є. Андрусишина, О.О. Базилевська та ін.; Ін-т. спец. педагогіки; за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І. Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336 с.

Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом: науково-методичний посібник/ Т.В. Скрипник. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 104 с.

Скрипник Т.В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра: навчально-методичний посібник/ Т.В. Скрипник. – К.: “Гнозіс”. – 2013. – 60 с.

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. Кер та заг ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.

Розвиток мовлення Логопед Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. кер та заг. ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.

Розвиток мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку: навч.-метод. посібник/ М.К.Шеремет, Н.В.Базима. – К.:ДІА. – 2017. –

192 с.

Соціальний розвиток

(розвиток базового відчуття безпеки і довіри, толерантність до дітей, позитивний досвід соціальної взаємодії та ін.)

Корекційний педагог, психолог Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. Кер та заг ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.
Сенсомоторний та психомоторний розвиток

(розвиток посидючості, стійкості уваги, координації рухів тощо)

Інструктор з ЛФК, Вчитель фізичної культури, Фізичний терапет Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. Кер та заг ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.
Додаткові освітні послуги фахівці корекційно-розвиткова програма
Сенсорна інтеграція Психолог Джин Айрес. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. – М.: Теревинф, 2013.

Кэрол Сток Крановиц. Разбалансированный ребенок. Как распознать и справиться с нарушениями процесса обработки сенсорной информации. . – М.: Редактор, 2013.

Улла Кислинг. Сенсорная интеграция в диалоге. Понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие. – М.: Теревинф, 2010.

АВА терапія Психолог Роберт Шрамм: Детский аутизм и АВА. ABA. Терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения. –

М.: Рама Паблишинг, 2017 . – 208 с.

Нейропсихологічна корекція Психолог Мащенко Елена. Программа нейропсихологического развития и коррекции психологического развития для детей с СДВГ, ММД, РДА.

Режим доступа: https://www.b17.ru/article/8283/

Тілесно-орієнтована терапія Психолог Александр Копытин, Беверли Корт. Техники телесно-ориетированной арт-терапии. М.: 2016. – 128 с.
Арт-терапія (різні види) Психолог Елена Тарарина. Практикум по арт-терапии: шкатулка мастера. Луганск: Элтон-2.– 156 с.
Кінезіотерапія Інструктор ЛФК, Вчитель фізкультури, Фізичний терапевт ?
Анімалотерапія Корекційний педагог, психолог ?

 

Освітні послуги Фахівці Корекційно-розвиткова програма
Психофізичний розвиток (сенсорна інтеграція і стимуляція, адаптивна фізкультура, кінезітерапія, нейропсихологічна корекція: усунення порушень перцепції, розвиток дрібної і крупної моторики, зорово-моторної координації, складно-координованих рухів) Інструктор ЛФК

Нейропсихолог

Айрес Джин. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. – М.: Теревинф, 2013.

Банди А. Сенсорная интеграция: теория и практика / Анита Банди, Шелли Лейн, Элизабет Мюррей; пер. [с англ.] и науч. ред. Д. В. Ермолаева. – М. : Теревинф, 2017. – 768 с.

Кэрол Сток Крановиц. Разбалансированный ребенок. Как распознать и справиться с нарушениями процесса обработки сенсорной информации. . – М.: Редактор, 2013.

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод за­мещающего онтогенеза: Учебное пособие, – 8-е изд, – М.: Генезис, 2015. – 474 с.

Улла Кислинг. Сенсорная интеграция в диалоге. Понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие. – М.: Теревинф, 2010.

Поведінкова терапія (АВА-терапія, TEACCH-терапія: формування навчальних виконавських умінь і навичок, підтримка позитивної поведінки) Корекційний педагог, психолог (спеціалізація: фахівець з АВА-терапії, фахівець з TEACCH-терапії) Лиф Р., Макэкен Д. Стратегии работы с поведением. Учебный план интенсивного поведенческого вмешательства при аутизме. / Перевод с англ. Под общей редакцией Толкачева Л. Л. — Москва: ИП Толкачев, 2016. — 608 с.

Роберт Шрамм: Детский аутизм и АВА. ABA. Терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения. – М.: Рама Паблишинг, 2017 . – 208 с.

Розвиток мовлення (навчання альтеративної комунікації PECS, логопедичні заняття: розвиток мовленнєвої комунікації, зокрема розвиток понятійної частини мови, звуковимови, діалогового мовлення) Логопед

Корекційний педагог, психолог (спеціалізація – інструктор PECS)

 

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. кер та заг. ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.

Розвиток мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку: навч.-метод. посібник/ М.К.Шеремет, Н.В.Базима. – К.:ДІА. – 2017. –  192 с.

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод, разраб.. — М.: Теревинф, 2006. – 112 с. – (Особый ребенок).

Бонди Э., Фрост Л.Система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS: руководство для педагогов / Лори Фрост и Эндн Бонди. – М.: Теревннф, 2011. – 416 с.

Розвиток пізнавальних процесів (тренінги розвитку уваги, пам’яті, мислення) Корекційний педагог, психолог Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: навчально-методичний посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є. Андрусишина, О.О. Базилевська та ін.; Ін-т. спец. педагогіки; за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І. Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336 с.

Скрипник Т.В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра: навчально-методичний посібник/ Т.В. Скрипник. – К.: “Гнозіс”. – 2013. – 60 с.

Делани, Тара. развитие основных навыков у детей с аутизмом: эффективная методика игровых занятий с особыми детьми / Тара Делани. – С.Анисимова. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014. – 272 с.

Тренінг соціальних навичок

(ігрова терапія, соціальне моделювання, відеомоделювання, стимулювання розвитку емоційного інтелекту, соціального сприймання: розвиток базового відчуття безпеки і довіри, толерантність до дітей, позитивний досвід соціальної взаємодії та ін.)

Корекційний педагог, психолог Моделювання шкільної ситуації як засіб підготовки до навчання дітей з аутизмом: науково-методичний посібник/ Т.В. Скрипник. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 104 с.

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт”/ Наук. Кер та заг ред. Т.В. Скрипник. – К., 2013. – 200 с.

Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом. Использование методики Floortime для развития отношений, общения и мышления. – М.: Теревинф, 2014. – 610 с.

Психологічна корекція (арт-терапія, театральна терапія, анімалотерапія)
  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами які мають затримку психічного розвитку
Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги фахівці Корекційно-розвивальні програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації

 

Корекція розвитку:

 

(Корекція когнітивного

розвитку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Корекція особистісного розвитку)

 

 

 

 

Корекція дрібної моторики рук;

Корекція психомоторної сфери;

Симптоматична корекція (подолання зовнішньої сторони труднощів розвитку, зовнішніх ознак, симптомів цих труднощів);

Корекція причинного (каузального) типу (нівелювання причин, що породжують проблеми і відхилення);

Корекція і стимуляція сенсорно-перцептивних, мнемічних і інтелектуальних процесів;

Корекція регуляторного компонента (мотивація, самоконтроль);

Корекція гіпер/гіпоактивності;

 

Технології формування пізнавальної діяльності різного операційного змісту;

Предметно-орієнтовані тренінги (розвиток мотивації, рефлексії, самостійності, ціннісних орієнтацій):

–                      структурно-орієнтовні (пізнавальний інтерес, основи міркувань, аргументація висновків);

–                      позиційно-орієнтовні (погляд, позиція, порівняння позицій);

–                      смисло-орієнтовні (етичні/естетичні переживання, саморозуміння, самовираження).

Психотерапія малюванням.

Мнемоніка.

ЛЕГО-конструювання та конструювання з м’яких, великогабаритних модулів.

Конструктивна діяльність.

Проектна діяльність.

Створення ситуації успіху.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекція пізнавального розвитку

Корекція емоційно-вольового розвитку

Корекція поведінкових порушень

Сенсомоторна корекція

Піскова психотерапія

Ігрова психотерапія

Арт-терапія

Психогімнастика

Танцювально-рухова психотерапія

Психодрама

Музикотерапія

Лялькотерапія

 

Корекційний педагог,

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекційний педагог,

психолог

Сак Т.В., Прохоренко Л.І. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / Т.В.Сак, Л.І.Прохоренко. // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Л.А. Венгер, Т.С. Комарова. Генез сенсорных способностей.

Подобед В.П. Особенности кратковременной памяти детей с задержкой психического развития.

Прохоренко Л. І. Формування самоконтролю на уроках математики у молодших школярів із ЗПР / Л.І. Прохоренко. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 48 с. – (навчально-методичний посібник).

Прохоренко Л. І. Формування саморегуляції на уроках математики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку / Л.І. Прохоренко. – Чернівці: Букрек, 2015. – 190 с. – (навчально-методичний посібник).

Сак  Т.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами  в інклюзивному класі. /Навчально-методичний посібник

Чернівці : Бук.рек, 2015. – 184 с.

Белкин А.С Ситуація успеха. Как ее создать? / А.С.Белкин. – М.: Просвещение, 1991. Режим доступу: http://studcon.org/tehnologiya-stvorennya-sytuaciyi-uspihu?page=1

Пєхота О.М. Освітні технології. — Київ: “А.С.К”; 2002.

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось – 89», 2000. – 224 с. (Практическая психология).

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1996. – 264 с.Lyubov, Pomytkina. Personal readiness of youth to making
strategic life decisions // European Applied Sciences. – Germany (Stuttgart), May, 2013, № 5 – pp. 155-157.Психологічні технології освітнього тренінгу Помиткіна Л.В, Помиткін Е.О. – Київ, 2002. – 42 с. – (методичні рекомендації).

 

 

Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О. // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Рыбакова С.Г. Арт-терапия для детей с задержкой психоческого развития / С.Г. Рыбакова, – Спб, Речь, 2002. – 144 с.;

Тернер Б. Руководство по сендплей-терпии/ Б. Тернер, пер. с анг. – М.: Дипак, 2015. – 648 с.

Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда / А.Ю. Татаринцева. – СПб.: Речь, 2007. – 102 с.;

Чистякова М.И. Психогимнастика / М. И. Чистякова; под ред. М. И. Буянова. – 2-е изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160 с.;

Брусиловский JI.C. Музыкотерапия: Руководство по психотерапии / Л.С. Брусиловский / под ред. В.Е. Рожнова. Ташкент: Медицина, 1985.-719 с.

Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии / К. Бремс, пер.с англ. Ю Брянцевой. – М.; Изд-во ЕКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.

Розвиток мовлення Логопедичний масаж;

Нейропсихологічна корекція передумов мовлення; Нейропсихологічна корекція писемного мовлення;

Логоритміка;

Різні види логотренінгів (з читання та швидкого читання, письма без відриву руки, формування комунікативних та графомоторних навичок та ін.);

Складання логоказок із заданим звуком, словом та ін.

Логопед

Корекційний педагог

Омельченко І.М. «Розвиток мовлення» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / І.М. Омельченко, Л.О. Федорович // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Омельченко І. М. Психолого-педагогічні основи діагностики і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку: навч.-метод. посіб. / Ірина Омельченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Полтава : Техсервіс, 2015. – 187 с. : рис., табл.

Дяченко К. Г. Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 320 с. : іл.

Марчук Т. Ф. Навчання читання учнів молодших класів у школі інтенсивної педагогічної корекції: методичні рекомендації для вчителів / Т. Ф. Марчук. – Київ : Педагогічна думка, 2008 . – 31 с.

Тарасун В. В. Трансверсальні здібності: оцінювання і розвиток : наук.-метод. посіб. / В. В. Тарасун, О І. Мякушко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. : Актуальна освіта, 2005. – 160 с.

Федорович Л. О. Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / Л. О. Федорович, Я. О. Пищалка. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 286 с. : рис., ноти.

Федорович Л.О. Логопедична робота з дітьми із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення: завдання, вправи, ігри : навч.-метод. посіб. / авт.-укл. Л. О. Федорович, О. В. Чубенко. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2017. –300 с.

Ритміка Розвиток уваги, пам’яті, сприймання;

Формування просторової орієнтації;

Корекція дихання, мовлення;

Розвиток плавності, гнучкості, виразності рухів;

Формування естетичного смаку.

Вчитель з ритміки; інструктор з фізичного виховання; музичний керівник. БабякО.О. «Ритміка» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / Бабяк О.О. // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Сак Т.В., Прохоренко Л.І. «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / Т.В.Сак, Л.І.Прохоренко. // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Омельченко І.М. «Розвиток мовлення» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (підготовчий, 1–4 класи) [Електронний ресурс] / І.М. Омельченко, Л.О. Федорович // Програми з корекційно-розвиткової роботи – (Рекомендовано МОН України, наказ № 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Программа по коррекционно-развивающему музыкальному модулю (музыкотерапии) “Маленькая шумная компания” для учащихся 2–4-х классов [Электронный ресурс] Самсонова Л.В.

http://festival.1september.ru/articles/518734

 

ЛФК Корекція пізнавальної діяльності;

Корекція пізнавальної активності;

Корекція мовлення;

Корекція особистісного розвитку;

Корекція емоційно-вольової сфери.

Інструктор з ЛФК

 

  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для молодших школярів з особливими освітніми потребами, які мають мовленнєві порушення 
Основні

освітні послуги

 

Фахівці

Корекційно-розвиткова

програма

Додаткові

освітні послуги

Навчальна

література

Корекція розвитку Практичний психолог,  корекційний педагог, класний керівник, учитель-логопед (в залежності від поставлених завдань) Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення  (підготовчий, 1–4 класи) / Ю. В. Рібцун. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. :  http://lib.iitta.gov.ua/11010/

Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвивальної роботи для спеціальних ЗНЗ для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (1−4 класи) / Ю. В. Рібцун // Логопед [журн.]. – Харків. – 2016. − № 2 (62). – С. 2−11; № 3 (63) (продовження). – С. 2−11

 

Технології вивчення динаміки психічного розвитку учнів Гільбух Ю. З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра : діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух. – К., 1992. – 216 с.

Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами : метод. посіб. / С. Л. Коробко, О. І. Коробко; за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

Тарасун В. В. Тести навчальних здібностей для 1 класу / під ред. Ю. З. Гільбуха. – К. : РОВО «Укрвузполіграф», 1992. – 232 с.

Загальні стратегії психологічної роботи Ілляшенко Т. Д. Чому їм важко вчитися? / Тамара Ілляшенко. – К. : Початк. шк., 2000. – 128 с.

Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи : практ.-метод. посіб. / Упоряд. Н. А. Сидоренко. – К. : РНМЦ Дніпровського району. − К., 2015. – 64 с.

Панок В. Г. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти : навч.-метод. посіб. / В. Г. Панок, Я. В. Чапрак, Д. Д. Романовська. – Чернівці : Рута, 2010 – 300 с.

Психологічний довідник учителя в 4-х кн. / Упорядн. В. Андрієвська, наук. ред. С. Максименка. – Кн. 1. – К. : Главник, 2005. – 112 с.

Тренінги пізнавального розвитку Заїка Є. В. Ігровий тренінг пізнавальних процесів учнів: ігри та вправи : навч. посіб. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 256 с.

Кондратенко Л. Розумові здібності дитини / Л. Кондратенко. – К. : Главник, 2004. – 112 с.

Корольова Т. Логіка: систематизуємо знання / Т. Корольова. – К. : Казка, 2005. – 64 с. : іл.

Корольова Т. Увага, пам’ять, мислення / Т. Корольова. – К. : 2005. – 64 с. : іл.

Розвиток афективної сфери Атемасова О. А. Агресивна дитина: як їй допомогти? : комплекс матеріалів / О. А. Атемасова. – Х. : Ранок, 2011

Атемасова О. А. Проблеми розвитку та корекції емоційної сфери молодших школярів : комплекс матеріалів / О. А. Атемасова. – Х. : Ранок, 2011

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навч.-метод. посіб. / Упоряд. Є. В. Дубровська, М. Є. Ясеновська. – К. : Huss, 2011. – 96 с.

Арт-терапія Докторович М. О. Арт-терапія в діяльності психолога та соціального педагога / М. О. Докторович, Г. Л. Рурик, І. А. Хозраткулова. – К. : Редакції загально педагогічних газет, 2014. – 97 с.

Рібцун О. Г. Іграшки з природного матеріалу / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Ізо-терапія Рібцун О. Г. Малювання крок за кроком / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Федій О. А. Естетотерапія : навч. посіб. / О. А. Федій. –
2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2012. – 304 с.

Каліграфотерапія Федієнко В. Каліграфічні прописи (1 кл.) : зошит-шаблон з навчання правильного письма / Василь Федієнко. – Х. : Вид. дім «Школа», 2007. – 12 с.

Федієнко В. Каліграфічний зошит-шаблон (запатентована методика навчання каліграфії та розвитку почерку дитини) (2−4 кл.) / Василь Федієнко. – Х. : Вид. дім «Школа», 2007. – 12 с.

Лялько-терапія Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н 1/00 А 61 М 21/00. Спосіб відновлення вимовної функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення / Рібцун Ю. В. – № u200908240; заявл. 04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18.

[Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/5817/

Музикотерапія Солодкі сни. Антистрес : класична музика зі звуками природи. – К. : Недериця С. С., 2011. – 1 опт. диск (CD-DA). – (Розумна дитина)
Оригамі-терапія Рібцун О. Г. Конструювання з паперу / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2011. – 32 с.

Рібцун О. Г. Навчайся разом з нами робити оригамі / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Пластиліно-терапія Методика навчання мистецтва у початковій школі : навч. посіб. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Х. : Ранок, 2006. – 256 с.

Рібцун О. Г. Пластилінові фантазії / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Розвиток мовлення Вчитель-логопед Трофименко Л. І. та ін. Програми з корекційно-розвиткової роботи «Корекція мовлення» для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (підготовчий, 1–4 класи) / Трофименко Л. І., Ільяна В. М., Пригода З. С., Грибань Г. В., Аркадьєва О. О. − [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/705550/ Формування фонетичної компетентності Гаврилова Н. С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей : моногр. / Н. С. Гаврилова. – Кам’янець-Подільский : ТОВ «Друк-Сервіс», 2011. – 200 с.

Дорошенко С. О. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [л], [л’] / С. Дорошенко, І. Кацька, Л. Федорович Запоріжжя : ЛІПС, 2013. – 184 с.

Логопедична допомога дітям з фонетико-фонематичними вадами мови : метод. реком. у 2-х ч. (Ч. І Свистячі і шиплячі звуки, Ч. ІІ Звуки «Л» і «Р») / Укл. М. В. Артюх. – К. : ІЗМН, 1996

Малярчук А. Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 1997. – 408 с. : іл.

Пінчук Ю. В. Мовленнєві вправи для виховання у дітей правильної вимови звуків [л], [л’], [р], [р’] : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук, Л. Л. Циба. – К. : КНТ. – 136 с.

Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 176 с. : іл.

Федорович Л. О. Постановка звуків у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Л. Федорович. – Кременчук : Християнська Зоря, 2007. – 200 с.

Федорович Л. О. Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Людмила Федорович. – Полтава, 2001. − 348 с.

Розвиток фонологічного компонента мовленнєвої діяльності Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 176 с. : іл.

Рібцун Ю. В. Словничок для діточок: пароніми : метод. посіб. / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. : Світич, 2012. – 136 с.

Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо : робочий зошит / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. − К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 64 с.

Сєдих Н. О. Вчимося писати й говорити правильно. Поради логопеда / Н. О. Сєдих. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. – (Серія: «Логопеду початкової школи»)

Розвиток темпо-ритмічної складової мовлення Тихоніна Т. А. Методичні рекомендації з проведення уроків ритміки / Т. А. Тихоніна, В. О. Липа. – К. : РУМК, 1993.

Школьник С. Я. Мовні віршовані ігри та вправи з музичним супроводом для дітей, що мають вади мовлення. – Х. : 1999.

Юрова Р. А. Заняття з логоритміки із заїкуватими дітьми : метод. посіб. / Р. А. Юрова, А. В. Щолокова. – К., 2000.

Юрова Р. А. Методичний посібник із подолання заїкання (для логопедів, учителів, батьків, осіб, які мають заїкання) : метод. рекоменд. / Р. А. Юрова, Т. Г. Вітер, А. І. Казьміна, А. В. Щолокова. – К. : Центр патології мовлення при психоневрологічному диспансері № 5. – 2000. – 68 с.

Моделювання вербального контенту Рібцун Ю. В. Словничок для діточок: пароніми : метод. посіб. / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. : Світич, 2012. – 136 с.

Словник учня початкових класів : синоніми, антоніми, морфеми / Уклад.: Н. О. Будна, Т. І. Бабовал, З. Л. Головко. − Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2005. − 160 с.

Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/diti-z-osoblivimi-potrebami/programy-rozvinky.html

Трофименко Л. І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : моногр. / Л. І. Трофименко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 104 с.

Українська мова. Лексичні вправи. 1−4 класи : дидакт. матеріали / Л. М. Коломієць. − Т. : Навч. книга «Богдан», 2008. − 128 с.

Українська мова. Мовленнєвий розвиток учнів. 1−4 класи : посібн. для вчителя / Сас В. І. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2007. − 56 с.

Граматичне конструювання у контексті морфологічної словозміни Малярчук А. Я. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – К. : Літера, 2008. – 335 с. : іл.

Момот Т. Л. Грамотійко : логопед. зошит для розвитку усного і писемного мовлення / Т. Л. Момот. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2013. − 48 с.

Орфографічний словник. Довідник з граматики / Уклад. Н. П. Мельник.  − К. : Літера ЛТД, 2007. – 160 с.

Трофименко Л. І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : моногр. / Л. І. Трофименко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 104 с.

Цікаве мовознавство в початковій школі : посіб. для вчителя поч. кл. / Галина Одинцова, Ярослава Кодлюк. Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. 206 с.

Формування орфографічної компетентності Блінова Г. Й. Дидактичний матеріал для подолання вад письма у дітей / Г. Й. Блінова, Т. В. Пічугіна.  − К. : Благовіст, 2004. – 196 с.

Дяченко К. Г. Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів / Г. Й. Блінова. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2013. − 320 с. : іл.

Марченко І. С. Профілактика оптичної дисграфії : навч.-метод. посіб. / І. С. Марченко, Т. В. Кобилякова. − К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. − 101 с.

Момот Т. Л. Корекція дисграфій : метод. реком. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2015. − 16 с.

Стрілецька С. В. Дисграфія в школі : моногр. / С. В. Стрілецька. – Біла Церква, 2004. – 112 с.

Тищенко В. В. та ін. Українська мова / В. В. Тищенко, Е. А. Данілавічютє, Л. І. Трофименко : підручн. для 2-го кл. загальносв. шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. – Ч. І. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 94 с. : іл.

Тищенко В. В. та ін. Українська мова / В. В. Тищенко, Е. А. Данілавічютє, Л. І. Трофименко: підручн. для 2-го кл. загальносв. шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. – Ч. ІІ. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 79 с. : іл.

Чередніченко Н. В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. − К. : Вид. Дім «Слово», 2012. – 208 с.

Оптимізація рецептивної діяльності різної модальності у контексті читання Бартєнєва Л. І. та ін. Читанка / Л. І. Бартєнєва, О. Е. Шевченко, Л. Є. Андрусишина : підручн. для 2-го кл. загальносв. шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. – Ч. І. – К. : Педагогічна думка, 2009. – 96 с. : іл.

Бартєнєва Л. І. та ін.

Читанка / Л. І. Бартєнєва, О. Е. Шевченко, Л. Є. Андрусишина : підручн. для 2-го кл. загальносв. шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. – Ч. ІІ. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 96 с. : іл.

Блінова Г. Й. Дидактичний матеріал для подолання дислексій у дітей / Г. Й.Блінова, О. Р. Черпіта.  − К. : Проза, 2000.

Дяченко К. Логопедична читанка / Катерина Дяченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 224 с.

З неба падають сніжинки / упорядкув. Ю. Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2013. – 64 с.

Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо : робочий зошит / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. − К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 64 с.

Савченко М. А. та ін. Буквар : підручн. для підгот.-перших кл. шкіл для дітей з важкими порушеннями мови / М. А. Савченко, А. А. Колупаєва, Л. С. Калатало; за заг. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Форум, 2001. – 174 с. : іл.

Свято „Золота осінь” / упорядкув. Ольга Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2010. – 64 с.

Удосконалення графічних навичок Момот Т. Л. Грамотійко : логопед. зошит для розвитку усного і писемного мовлення / Т. Л. Момот. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2013. − 48 с.

Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо : робочий зошит / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. − К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 64 с.

Федієнко В. Каліграфічні прописи (1 кл.) : зошит-шаблон з навчання правильного письма / Василь Федієнко. – Х. : Вид. дім «Школа», 2007. – 12 с.

Федієнко В. Каліграфічний зошит-шаблон (запатентована методика навчання каліграфії та розвитку почерку дитини) (2−4 кл.) / Василь Федієнко. – Х. : Вид. дім «Школа», 2007. – 12 с.

Лікувальна фізкультура Інструктор з ЛФК Програми з лікувальної фізкультури для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (1−4 класи) / Укл.: Чепурний А. [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://mon.gov.ua Тренінги психомоторних навичок Ареф’єв В. Г. Фізична культура в школі / В. Г. Ареф’єв, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 383 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

Дубогай О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини / О. Дубогай. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 126 с.

Сергієнко Л. П. Психомоторика: контроль та оцінка розвитку : навч. посіб. / Л. П. Сергієнко, Н. Г. Чекмарьова, В. А. Хаджинов. – Х. : ОВС, 2012. – 270 с.

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч. посіб. / О. Ващенко та ін. – Кам’янець-Подільский : Абетка, 2003. – 191 с.

Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. Шиян. – Тернопіль : Навч. книга «Богдан», 2003. – Ч. 1. – 272 с.

Логоритміка

 

Вчитель-логопед Програми з логоритміки для спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (1−4 класи) / Укл. : Куравська Л. С. [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://mon.gov.ua Атемасова О. А. Психогімнастика у початковій школі : комплекс матеріалів / О. А. Атемасова. – Х. : Ранок, 2011

Пальчикова гімнастика : метод. посіб. / Укл. К. О. Руцька. – Вінниця : ММК, 2013. – 56 с.

Пальчикова гімнастика як основа розвитку дрібної моторики : навч. посіб. для вчителів початк. шк., методситів з початк. навч., вихователів ГПД / Укл. О. А. Волгіна, Н. М. Головня, Т. В. Книш, Н. Д. Помагаєва. – Макіївка, 2015. – 36 с.

Програма з ритміки для підготовчого, 1−7 класів І відділення шкіл для дітей з важкими порушеннями мови. – К., 1997

Рібцун Ю. В. Звуко-рухова абетка / Рібцун Ю. В. // Віршики, картинки, звуки для забави і науки. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 176 с. : іл.

Солодкі сни. Антистрес : класична музика зі звуками природи. – К. : Недериця С. С., 2011. – 1 опт. диск (CD-DA). – (Розумна дитина)

Тихоніна Т. А. Методичні рекомендації з проведення уроків ритміки / Т. А. Тихоніна, В. О. Липа. – К. : РУМК, 1993.

Школьник С. Я. Мовні віршовані ігри та вправи з музичним супроводом для дітей, що мають вади мовлення. – Х. : 1999.

Юрова Р. А. Заняття з логоритміки із заїкуватими дітьми : метод. посіб. / Р. А. Юрова, А. В. Щолокова. – К., 2000.

 

 

  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами які мають порушення слуху 

Вибір курсів та напрямів роботи має відбуватися на основі принципів індивідуалізації, диференціації, враховуючи ступінь порушення слуху дитини, попередній досвід навчання, труднощі у навчанні тощо.

Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги Фахівці Корекційно-розвиткові програми, навчальні посібники
Розвиток слухового (слухо-зорового, слухо-зоро-тактильного) сприймання та формування мовлення

(розвиток навичок читання, письма, формування вимови, сприймання і розуміння зверненого мовлення тощо)

Вчитель-дефектолог (сурдорпедагог)

(за відсутності фахівця заняття може проводити логопед)

 

 

 

«Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

«Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Розвиток слухового сприймання. Підручник для пігот. кл./ Фомічова Л.І., Котова В.Л., Комісаров О.В. – Либідь, 2014.

Ритміка (фонетична ритміка, музично-ритмічні заняття) Вчитель-дефектолог (сурдорпедагог) з музичною освітою (можливе використання елементів під час музичних занять) «Ритміка для глухих дітей»; «Ритміка для дітей зі зниженим слухом» [Електронний ресурс] / О.А. Вовченко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
Розвиток мовлення в процесі предметно-практичної діяльності (ліплення, аплікації, малювання тощо)

 

Вчитель-дефектолог (сурдорпедагог)

(можливе включення елементів під час уроків трудового навчання)

«Предметно-практичне навчання. Трудове навчання» [Електронний ресурс] / В.М. Шевченко // Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ … від … р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
Українська жестова мова

(розвиток української жестової мови)

Вчитель української жестової мови «Українська жестова мова» [Електронний ресурс] / Н.Б.Адамюк// Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ .. від …) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/
Лікувальна фізична культура Інструктор (вчитель) лікувальної фізичної культури, реабілітолог «Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

«Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

«Лікувальна фізична культура для дітей з порушеннями слуху,

тяжкими порушеннями мовлення» / Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів навчально-реабілітаційних центрів. Автори: Базілевський А.Г. (керівник творчої групи), Зганяйко І.Ф.,  Дудко С.А., Чупилко О.І. (Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» Черкаської обласної ради).

Психологічна підтримка (формування навички самоконтролю, взаємин з однолітками тощо)

 

Розвиток загально навчальних навичок

Психолог (спеціальний психолог, сурдопедагог)

 

5a. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення слуху

Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги Фахівці Рекомендовані корекційно-розвиткові програми Рекомендовані психолого-педагогічні технології й методики коригувально-розвивального впливу Технічні засоби для забезпечення ефективності коригувально-розвивального впливу
Корекція розвитку Розвиток слухового сприймання, слухової уваги і слухової памʼяті з опорою на слуховий резерв дитини

 

Сурдопедагог «Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

«Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

засоби слухопротезування
Розвиток здатності орієнтуватися у просторі формування почуття ритму,  виразності рухів з опорою на збережені аналізатори (зоровий, вібраційний тощо) для безпечного пересування

 

Сурдопедагог «Ритміка для глухих дітей»; «Ритміка для дітей зі зниженим слухом» [Електронний ресурс] / О.А. Вовченко // Програми з корекційно-розвиткової роботи для для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

«Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

«Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

світлові дзвінки; технічні засоби повідомлення про небезпеку, що використовують зорові і(або) вібраційні сигнали
Розвиток мовлення Розвиток усного мовлення

(розвиток, формування і корекція фонетичного компоненту усного мовлення; розвиток та корекція  фонематичних процесів; формування та корекція темпо-ритмічної та ритміко-інтонаційної складової усного мовлення; розвиток і корекція лексичної та граматичної складових усного мовлення; формування  зв’язного монологічного та діалогічного усного мовлення; розвиток здатності зчитування з губ; розвиток дактильного та мануорального мовлення; формування здатності спілкуватися засобами усного мовлення з дотриманням культури спілкування чуючих)

Сурдопедагог Чинні навчальні програми з «Української мови»;

«Розвиток слухового сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/;

«Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови для глухих дітей» [Електронний ресурс] / О.Ф. Федоренко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-5 класів загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчально-реабілітаційних центрів. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№ 476 від 29.04.2016 р.) Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/

Розвиток писемного мовлення

(розвиток лексичної та граматичної складових писемного мовлення;

корекція порушень писемного мовлення, розвиток дактильного мовлення)

Сурдопедагог Чинні навчальні програми з «Української мови»
Формування жестомовної комунікативної компетентності

(формування зв’язного та діалогічного жестового мовлення; розвиток лексико-граматичної складової жестового мовлення; формування здатності спілкуватися засобами жестового мовлення; формування культури жестовою мовою)

Вчитель жестової мови Адамюк Н.Б. Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей; дітей зі зниженим слухом «Українська жестова мова» [Електронний ресурс] / Н.Б. Адамюк. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2014. – 96 с. – Режим доступу до навч. прогр.: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/ education/56/693 /navchalni_ programi11/
Корекція та розвиток психофізичних функцій Корекція порушень психофізичного розвитку

(розвиток і корекція порушень координації, точності рухів, розвиток здатності утримувати рівновагу; корекція порушення постави та ходи; усунення недоліків у розвитку рухових і інших якостей (сили, швидкості, координації, витривалості, гнучкості  і т. ін.); корекція та розвиток психомоторики; формування здорового способу життя.

Інструктор з ЛФК «Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

«Лікувальна фізична культура» програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом, підготовчий, 1-4 класи / Укладачі: Форостян О.І., Шеремет Б.Г., Лещій Н.П., Малій В. М.

Формування загальнонавчальної компетентності (розвиток вміння навчатися, організовувати власну навчальну діяльність, шукати й аналізувати інформацію, розподіляти час залежно від типу навчальних завдань тощо) Сурдопедагог
Розвиток особистості (формування здатності позитивно сприймати себе та приймати власне порушення слуху, розвиток здатності адекватно сприймати, розуміти та реагувати на поведінку оточуючих, формування навички самоконтролю, взаємин з однолітками тощо) Сурдопсихолог казкотерапія

пластилінотерапія

піскотерапія

драмтерапія

ігротерапія

мультерапія

 

 

  1. Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами які мають порушення зору
Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги фахівці корекційно-розвиткова програма
Орієнтування в просторі

орієнтування на власному тілі;

орієнтування в мікропросторі/ макропросторі

орієнтування з тростиною

 

Sand play  (пісочна терапія);

Казкотерапія

Психогімнастика

 

 

 

 

Вчитель дефектолог «Орієнтування в просторі» [Електронний ресурс] / С.В. Кондратенко // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:http://mon.gov.ua

Христоєва Н.В., Куніна Г.М.,  Л.М. Гладух, О.П. Назарова, Г.П. Било. Комплексна програма корекційних занять (розвиток та дорозвиток психічних і сенсорних функцій, соціально-побутове орієнтування, просторове орієнтування та мобільність) підготовчий, 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей.  Харків 2007

Рекомендована література:

 

Корекція зору

 

Корекція зорового сприймання

 

Формування сенсорних еталонів, їх інтеріоризація.

Гімнастика для очей.

 

Лікар офтальмолог

Вчитель дефектолог

Вчитель дефектолог

Вавіна Л.С. Розвиваємо у дитини вміння бачити [Текст] : від народження до 6 років / Л. С. Вавіна, В. М. Ремажевська. – К. : Літера, 2008. – 127 с.: іл. – (Поради батькам).

Гребенюк Т.М., Сасіна І.О., Тімакова Ю.В.Медико-педагогічна корекція зорового сприймання. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 147 с.

Корекція розвитку Розвиток пізнавальної діяльності та формування уявлень

Сенсомоторний розвиток

Розвиток збережених аналізаторів

-формування загальних уявлень (накопичення необхідного запасу сенсорних і предметних уявлень про оточуюче на основі збережених аналізаторів та опосередкованих предметів);

розвиток дрібної моторики;

-розвиток дотикового сприйняття;

-розвиток слухового сприйняття;

-розвиток чуттєвого сприйняття;

-розвиток зорового сприйняття, спираючись на залишковий зір та вербальне позначення;

Формування (удосконалення) когнітивної діяльності (аналіз, синтез, класифікація, групування, порівняння);

Формування (удосконалення) психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги, сприйняття, волі, уяви, психічних станів, особистісних особливостей );

Формування (удосконалення, попередження патології) зорової функції (офтальмотренажери, офтальмогімнастика);

Арт-терапія

Драмо-терапія

Казко-терапія

Музикотерапія

Ігро-терапія

Нейропсихологічна корекція

Сенсорна інтеграція

 

Вчитель дефектолог

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Корекція розвитку» (пізнавальний розвиток) програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором /укладачі Ю.В. Сулейманова, І.М. Гудим

 

«Корекція розвитку» (корекція емоційно-вольової сфери) [Електронний ресурс] / І.М. Гудим,  Т.М. Костенко,  К.С.  Довгопола // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:http://mon.gov.ua

 

Рекомендована література

Айрес, Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. Издательство: М., Теревинф, 2010. – с. 272

Бабій І.В. Теорія і практика арт-терапії : навчально-методичний комплекс / Уклад. І.В. Бабій. – Умань, Алмі – 2014

Розвиток мовлення формування навичок звуковимови,

розвиток фонематичних процесів і звуко-буквеного аналізу і синтезу,

збагачення та уточнення словникового запасу,

розвиток уваги до морфологічного складу слів та словозміни у словосполученнях, граматичної структури речення,

розвиток діалогічного і зв’язного мовлення, корекція порушень писемного мовлення

Ігро-терапія

Пластиліно-терапія

Казко-терапія

Кукло-терапія

Драмо-терапія

Логопед «Розвиток мовлення» програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором /укладачі  Скринникова С.М., Соляник Л.Д.

Рекомендована література

 

Соціально-побутове орієнтування

Розвиток уявлень про предмети і явища  побуту;

Формування знань, умінь і навичок особистої гігієни й здорового способу життя;

Відпрацювання навичок самообслуговування;

Формування соціально-поведінкових навичок (у школі, родині, у громадських місцях й ін.);

Формування комунікативних навичок в різних ситуаціях і мобільності в навколишньому просторі

Казко-терапія

Мульті-терапія

Працетерапія

Ароматерапія

Монтесорі-терапія

Ігро-терапія

 

Вчитель дефектолог «Соціально-побутове орієнтування» [Електронний ресурс] / О.М. Легкий  // Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (за ред. Колупаєвої А.А., Гудим І.М). – Режим доступу:http://mon.gov.ua.

Рекомендована література

Христоєва Н.В., Куніна Г.М.,  Л.М. Гладух, О.П. Назарова, Г.П. Било. Комплексна програма корекційних занять (розвиток та дорозвиток психічних і сенсорних функцій, соціально-побутове орієнтування, просторове орієнтування та мобільність) підготовчий, 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей.  Харків 2007

Ремажевська В.М., Спірідонова Г.Є. Програма із соціально-побутової орієнтації для дітей зі зниженим зором (підготовчий, 1—4 класи). Львів, НРЦ “Левеня”,2007

 

ЛФК

удосконалення м’язового відчуття, навичок орієнтування на збережені аналізатори;

корекція скутості та недостатності рухів, подолання невпевненості під час пересування в просторі; формування правильної постави, правильного дихання під час виконання фізичних вправ та в режимі дня спеціальної  школи;

формування відчуття темпу та ритму при виконанні фізичних вправ;

розширення рухового досвіду та  формування темпо-рімічних характеристик руху.

розвиток координації, рухомості в суглобах, здатності до диференціювань своїх м’язових  відчуттів;

розвиток і удосконалення всіх функцій зору, а також збережених аналізаторів;

Дихальна гімнастика

Пропріоцептивна нейром’язева релаксація

Фітбол гімнастика

Ерготерапія

 

Інструктор з ЛФК

 

«Лікувальна фізична культура» програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором/ Укладачі  Шеремет Б.Г., Начинова  О.В.,

Рекомендована література

Дашковська А.В. ,Міхєєва Н.І.

Дінейка, Кароліс. Рух, дихання, психофізичне тренування : науково-популярна література / 2-е видання, перероблене і доповнене — Київ : Здоров’я, 1988. — 176

Полатаймо Ю.О. Фізичне виховання школярів у спеціаль-них медичних групах. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — 161 с.)

С. Адлер, Д. Беккерс, М. Бак. ПНФ на практике. – Москва: Springer, 2015. – 330 с. Посібник по фітбол-аеробіки та фітбол-гімнастики. – М.: ННОУ Центр «Фітбол», 1998.

Пономаренко Г.Н. Биофизические основы физиотерапии. – Медицина, 2006, – 176 с

Ритміка

музично-сенсорний розвиток

розвиток емоційно-мотиваційної сфери, когнітивних процесів, психомоторики та корекція негативних проявів у їх формуванні;

розвиток зорових функцій, ритмізації рухів очей;

розвиток музично-рухової творчості.

Логоритміка

Дихальні вправи

Танцювально рухова терапія

Вокалотерапія

Музикотерапія

 

Вчитель ритміки (відповідно до диплому) «Ритміка» програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором/ укладач  Бондаренко Ю.А

Рекомендована література

Морозов У. П. Мистецтво резонансного співу. Основи резонансної теорії та техніки. М.,Редакционно-издательский відділ Інституту психології РАН, 2002

Ротерс Т. Т. Ритмическое развитие личности Школьника – проявление взаимодействия физического воспитания с эстетическим. – Луганск: Знание, 1998.- 524 с.

Киселевська С.М. Ритмічна гімнастика. Навч. пос. — К.: Принт-Експрес, 2004. — 152 с.

Додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) для дітей з особливими освітніми потребами які мають порушення опорно-рухового апарату

Основні освітні послуги Додаткові освітні послуги фахівці корекційно-розвиткова програма
Корекція розвитку

 

Розвиток пізнавальної діяльності

Арт-корекція

Сенсомоторний розвиток

Лего-конструювання

Формування графічних навичок у дітей

Монтессорі-терапія

 

Вчитель-дефектолог, вчитель-логопед Чеботарьова О.В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Корекція розвитку» (базова) / О.В. Чеботарьова, Н.А. Іоганова // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua

Соціальна адаптація першокласника / Яременко О.В.

Розвиток пізнавальної діяльності / Наливкіна Н.М.

Формування графічних навичок у дітей підготовчого та першого класів / Чорна І.В.

Сенсомоторний розвиток. Підготовчий, 1 класи / П’ята М.І.

Лего-конструювання / Лапін А.В.

Арт-корекція / Брусенська І.М.

Формування знань про довкілля засобами пізнавальних завдань (підготовчий, 3- 4 класи) / Гусак Т.О.

Пізнай навколишній світ (підготовчий, 1 класи) / Пігур О.В., Лазорчин О.С., Соколовська І.М.

Цікава скринька (підготовчий, 1 класи) / Коваль Л.І.

Cвіт Монтессорі (підготовчий, 1-4 класи) / Дишлюк Т.Б

Розвиток мовлення

 

казкотерапія

 

Вчитель-логопед Формування навчально-мовленнєвої діяльності учнів за допомогою казки/ Трембалович І. П., Літинська Я. Г.

Розвиток комунікативної функції мовлення  «Говірливий струмок» Жеплінська С.В

Формування лінгвістичних понять на основі використання асоціативних схем / Татаринова О.М.

Розвиток мовлення (підготовчий, 1-4 класи) / Трофименко Л.І., Ільєнко Т.А., Стах О.Г.

Ритміка Вчитель-дефектолог

Вчитель-логопед

Інструктор фізичного виховання

Корекційна ритміка підготовчий, 1-4 класи  Гладченко І.В.,  Шепічак О.О.,

 

ЛФК корекція  недоліків фізичного розвитку;

корекція порушень в рухах (порушення координації, орієнтування в просторі, точність в русі, рівноваги і т. ін.);

усунення недоліків у розвитку рухових і інших якостей (сили, швидкості, координації, витривалості, гнучкості  і т. ін.);

корекція та розвиток психомоторики;

формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.

Вчитель фізичної культури

Інструктор  ЛФК

 

Програма корекційних занять  з ЛФК

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Остапенко Т.В., Свистун Г.М.