28 серпня 2017 року пройшов перший день веб-конференції для вчителів у режимі онлайн трансляції

28 серпня 2017 року пройшов перший день веб-конференції для вчителів у режимі онлайн трансляції, які традиційно проводить Національна академія педагогічних наук України.

Веб-конференцію відкрив президент НАПН України Василь Григорович Кремень, який зазначив важливість такого формату співпраці вчених і педагогів-практиків у процесі розбудови сучасної української школи, як он-лайн-обговорення актуальних проблем впровадження нових підручників та результатів науково-педагогічних досліджень структурних установ НАПН України у систему загальної середньої освіти.

 

На Пленарному засіданні виступила  міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич з доповіддю «Нова українська школа – простір освіти для сучасних українців». Виступи  Василя Григоровича Кременя, президента НАПН України, доктора філософських наук, професора, академіка НАН і НАПН України, Олега Михайловича Топузова, віце-президента НАПН України, директора Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, Олександра Івановича Ляшенка, академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України і Сергія Дмитровича Максименка, академіка-секретаря Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктора психологічних наук, професора, академіка НАПН України були присвячені темі «Учені НАПН України – українським учителям: методичні поради і рекомендації щодо здійснення навчально – виховного процесу у новому навчальному році».

 

 

У веб-конференції прийняли активну участь співробітники Інституту спеціальної педагогіки Леся Іванівна Прохоренко, заступник директора з науково-експериментальної роботи, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, Анна Володимирівна Замшазавідувач лабораторії жестової мови, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, Наталія Анатоліївна Ярмола, старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

 

 

Л. І. Прохоренко виступила з доповіддю «Психолого-педагогічне оцінювання дітей з особливими освітніми проблемами в інклюзивному класі», у якій окреслила психолого-педагогічні технології оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають в умовах загальноосвітнього простору. Розкрито суть показників індивідуального оцінювання та технології портфоліо та зміст проведення формалізованої оцінки інтелекту, розвитку мовлення, моторики чи функціонування нервової системи тощо.