НАБУВ ЧИННОСТІ НОВИЙ ЗАКОН «ПРО ОСВІТУ» – ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ВІДКРИВАЄ ШЛЯХ ДО ДОВГООЧІКУВАНОЇ СИСТЕМНОЇ РЕФОРМИ ОСВІТИ!

28 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон “Про освіту”, прийнятий Верховною Радою 5 вересня 2017 року.

«Це – одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Ухвалення цього Закону дозволяє провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та конкурентоспроможність молодого покоління на ринку праці. Він забезпечить реальні кроки до включення України до європейського освітнього простору», – зазначив Петро Порошенко.

Президент наголосив на принципово важливих позиціях стосовно освіти дітей з особливими потребами, які окреслені у дев’ятнадцятій та двадцятій статтях нового Закону «Про освіту» – «Освіта осіб з особливими освітніми потребами» та «Інклюзивне навчання», акцентувавши, що протягом останніх років Україна дуже впевнено впроваджує курс на інклюзивну освіту, яка має бути українським першим пріоритетом!

Висловив щиру вдячність Першій леді Марині Порошенко за підтримку Проекту інклюзивної освіти, який сумісно з Інститутом спеціальної педагогіки впроваджується у освітній простір України.

Подякував освітянам і науковцям, які виступили розробниками імплементації норм про інклюзивну освіту, що включені до Закону «Про освіту», завдяки активній співпраці провідних фахівців Інституту спеціальної педагогіки (під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Алли Колупаєвої), Національної академії педагогічних наук України та МОН України.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України завжди був і залишається провідником демократичних ідей стосовно реалізації права на освіту осіб з особливими потребами.

Новий Закон «Про освіту» заохочує навчання дітей з особливими потребами, сиріт та дітей зі складних родин у звичайних школах. Законом врегульовано питання доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у навчальних закладах, закріплено право на освіту осіб з особливими освітніми потребами та надано їм можливість здобувати освіту в усіх навчальних закладах, в тому числі безкоштовно в державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від “встановлення інвалідності”.

Завдяки спільним зусиллям Інституту спеціальної педагогіки НАПН України разом з освітянами, батьками, громадськими організаціями до Закону внесені зміни, які передбачають дистанційну та індивідуальну форми навчання, створення для таких осіб інклюзивної та спеціальних груп (класів) у загальноосвітніх навчальних закладах, що є важливим кроком на шляху до реалізації завдань щодо ефективного впровадження інклюзивного навчання в Україні; сформовано освітні траєкторії для учнів з особливими потребами, шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій навчання: індивідуальних програм розвитку дитини, стратегій психолого-педагогічної підтримки та супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання.

Об’єднуючи зусилля щодо реформування освітнього простору за принципом «від інклюзивної школи – до інклюзивного суспільства» ми сприяємо утвердженню демократичних засад в розбудові Держави! Ухвалення нового закону про освіту – далеко не останній, але визначальний крок на шляху освітньої реформи, який визначає її головний зміст і спрямованість.

Бажаємо всім українцям, освітянам, колегам, друзям – здоров’я, сил, натхнення та творчості заради майбутнього!