Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

МОНОГРАФІЇ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, ІНШІ ВИДАННЯ


 

2015
             
     
     
     
 

Прохоренко Л. І., Фесенко В. Г. Математика. 3 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх начальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку / Л. І. Прохоренко, В. Г. Фесенко. – Чернівці: Букрек, 2015. – 176 с.: іл.

ISBN 978-966-399-697-4

ББК 22.1я72

 У підручнику приділяється серйозна увага реалізації прикладної спрямованості навчання математики, зокрема оволодінню прийомами математичного моделювання на загальнокультурному рівні, яке є одним з головних прийомів розгляду навчального матеріалу як на теоретичному, так і на практичному рівнях…>>>

     
 

Прохоренко Л. І., Фесенко В.Г. Математика. 2 клас: навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку  / Л. І. Прохоренко, В.Г.Фесенко.– Чернівці: Букрек, 2015.– 64 с.: іл.

ISBN 978-966-399-706-3

 ББК 22.1я7+74.39я7

 Завдання, які запропоновані в змісті посібника мають систему логічної побудови відповідно до засвоєння тем програмового матеріалу, наявність розвиваючого аспекту, що розкриває можливість розвитку інтелекту, різних способів практичної діяльності, завдання, які містять між предметні зв'язки…>>>

     
 

Сак Т. В., Прохоренко Л. І. Математика. 1 клас: навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку  / Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко.– Чернівці: Букрек, 2015.– 64 с.: іл.

ISBN 978-966-399-726-1                      

ББК 22.1я7+74.39я7

Запропоновані завдання у змісті навчального посібника поділені завдання на дві групи: ті, що потребують незначної перебудови відомого (складання задачі за даним виразом, за опорними словами; доповнення текстів задач; складання задачі за малюнком тощо), завдання на нумерацію чисел першого десятка, числа і цифри та їх запису, опанування діями додавання і віднімання, і такі, що передбачають максимум самостійності школяра…>>>

     
 

Сак Т. В., Прохоренко Л. І. Математика. Підготовчий клас клас: навчальний посібник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку  / Т. В. Сак, Л. І. Прохоренко.– Чернівці: Букрек, 2015. – 64 с.: іл.

ISBN 978-966-399-707-0                    

ББК 22.1я7+74.39я7

У змісті навчального посібника подано початкові теоретичні відомості, розглядаються сфери їх застосування, наведено приклади розв'язання відповідних виразів і задач...>>>

     
 

Прохоренко Л.І.  Формування саморегуляції на уроках математики у молодших школярів із затримкою психічного розвитку /Л.І.Прохоренко.- Чернівці: «Букрек», 2015. – 192 с.

 

ISBN 978-966-399-669-1

 

 У навчально-методичному посібнику розкрита проблематика оптимізації корекційного процесу навчання математики, спрямованого на формування узагальнених математичних дій і знань у дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР), корекцію недоліків регуляторних функцій в процесі навчання...>>>

 

     
 

Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене»...>>>

     
 

Кобильченко В.В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору [Текст]: монографія / В.В. Кобильченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 205 с.

 

ISBN 978-617-7038-30-5


У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи становлення і розвитку особистості дитини дошкільного віку в онтогенезі та дизонтогенезі (при порушеннях зору). Розглянуті загальні теоретичні аспекти психологічного супроводу, розроблена концепція психологічного супроводу дошкільників із порушеннями зору...>>>
     
 

Омельченко І.М. Психолого-педагогічні основи діагностики і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Текст]: навчально-методичний посібник / І.М. Омельченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ „Фірма „Техсервіс“,
2015. – 185 с.


 ISBN 978-617-7038-31-2


У навчально-методичному посібнику викладено значення хронотопу як ключової детермінанти формування комунікативної діяльності в дошкільників із затримкою психічного розвитку; запропоновано інструментарій діагностики та корекційно-розвивальну програму з формування хронотопу комунікативної діяльності в зазначеної категорії дітей...>>>
 

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»/ за заг.ред. Сак Т.В. – Тернопіль : Мандрівець, 2015.-304 с.

ISBN 978.966.634.894.7

У програмі розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психологічного розвитку «Віконечко» розкрито сутність психомоторного, пізнавального, мовленєвого, соціального розвитку та особливості розвитку ігрової образотворчої та конструкторської діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку...>>>
     
 

Кобильченко В.В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору [Текст]: монографія / В.В. Кобильченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015.  205 с.

ISBN 978-617-7038-30-5

У монографії висвітлюються теоретико-методологічні основи становлення і розвитку особистості дитини дошкільного віку в онтогенезі та дизонтогенезі (при порушеннях зору). Розглянуті загальні теоретичні аспекти психологічного супроводу, розроблена концепція психологічного супроводу дошкільників із порушеннями зору...>>>
     
 

Омельченко І.М. Психолого-педагогічні основи діагностики і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку [Текст]: навчально-методичний посібник / І.М. Омельченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Полтава: ТОВ „Фірма „Техсервіс“, 2015. – 185 с.

 ISBN 978-617-7038-31-2

У навчально-методичному посібнику викладено значення хронотопу як ключової детермінанти формування комунікативної діяльності в дошкільників із затримкою психічного розвитку; запропоновано інструментарій діагностики та корекційно-розвивальну програму з формування хронотопу комунікативної діяльності в зазначеної категорії дітей...>>>
     
 

Сак Т.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник/ Т.В.Сак. – Чернівці: «Букрек», 2015.-184 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються питання контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів усталених у загальноосвітній школі в Україні, що слугують основою для організації  та оцінювання навчальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі; розглядаються питання диференціації та оцінювання навчально-дидактичного забезпечення в інклюзивному класі...>>>

 

 

     
 

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в ос вітньому просторі: навчально-наочний посіб. / Уклад. Т. Скрипник. — Харків: Факт, 2015. — 40 с.

Представлені технології психолого-педагогічного супроводу базуються на міжнародних стандартах та нашій власній практичній діяльності в навчальних закладах України. Розкрито зміст конкретних кроків у напрямі розбудови успішного освітнього процесу для дітей з аутизмом.

Для оформлення посібника взято малюнки, що містяться в наборах символічних зображень: Sclera Symbol Set, Mulberry, ARASAAC Symbol Set, Picto-Selector Symbol Set.

Посібник адресовано керівним працівникам навчальних закладів, фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам дітей з аутизмом.

     
 

Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей. Українська мова. Літературне читання. Математика

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база