Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

Участь Інституту спеціальної педагогіки в роботі методологічного семінару НАПН України

 

24 березня в Національній академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності».

 

 

 

З доповіддю «Поліфакторна депривація особистісного розвитку дітей з порушеннями зору» на пленарному засіданні методологічного семінару від Інституту спеціальної педагогіки НАПН України виступив провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Вадим Кобильченко. В доповіді було зазначено, що на сучасному етапі розвитку спеціальної психології актуалізується проблема дослідження процесу розвитку особистості, який обтяжений сенсорним дефектом (зниженням або повною втратою зору) і зазнає окрім впливу внутрішніх (біологічних) ще й зовнішніх (соціальних), часом, несприятливих чинників. Відтак, набуває значущості питання вивчення категорії «депривація» в руслі гуманістичної парадигми.

Визначено, що депривація – це такий психічний стан, коли дитина не має змоги задовольняти свої основні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу. Встановлено, що існують різні види депривації: сенсорна, соціальна, материнська. Розкрито, що особистісний розвиток дітей з порушеннями зору відбувається в умовах поліфакторної депривації. Доведено, що головний акцент у діяльності практичного психолога повинен бути зроблений на профілактиці відхилень у розвитку, що передбачає обов'язкову кооперацію з безпосереднім соціальним оточенням дитини з порушеннями зору.

Вадим Кобильченко наприкінці доповіді презентував науково-педагогічній спільноті власний науковий доробок – монографії («Соціально-психологічні основи розвитку та корекції підлітка в нормі і при патології зору», «Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору», «Становление личности дошкольника в норме и при нарушениях зрения»), в яких широкомасштабно представлено закономірності становлення, розвитку та корекції особистості дітей та підлітків з порушеннями зору. Науковий доробок стане цінним орієнтиром для практичних психологів, вихователів, викладачів і студентів вишів, які розв'язують актуальні проблеми дослідження і супроводу становлення особистості з порушеннями зору.

На секційному засіданні «Психологія розвитку особистості: подолання сегрегації та стагнації» науковці Інституту спеціальної педагогіки НАПН України продовжили обговорення найактуальніших психолого-педагогічних аспектів становлення особистості дитини з особливими потребами. http://naps.gov.ua/ua/press/releases/909/

 

 

 

 

 
       
       
       
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
21-22 квітня 2017р. розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації на тему: "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"
  ______________________________________
       
   
7 квітня 2017 року відбувся семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
  ______________________________________
       
   
VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи»
  ______________________________________
       
   
5 квітня 2017р. відбулося  урочисте нагородження керівників творчих груп
  ______________________________________
       
   
2 квітня проведено майстер-клас «Психологічний супровід дітей з порушеннями зору»
  ______________________________________
       
    6-8 квітня 2017 року семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
  ______________________________________
       
   
25 квітня 2017 року проводиться науково-практичний семінар «Навчання та ви ховання дітей з порушеннями зору: історія і сьогодення».
  ______________________________________
       
   

Вітаємо  Прохоренко  Лесю  Іванівну  з  успішним захистом  докторської   дисертації

  ______________________________________
       
 
 

Круглий стіл що до участі української команди у міжнародному проекті "Расмус".

  ______________________________________
       
    30 березня 2017 р. відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти
  ______________________________________
       
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база