Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

XІщорічна міжнародна спеціалізована виставка

«Освіта та кар'єра – 2016»

 

Презентація в межах виставки «Освіта та кар'єра – 2016»

інноваційних освітніх технологій науковцями лабораторії інтенсивної педагогічної корекції

 

 

15 квітня 2016 року  в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулася XІX щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2016».

Роботу виставки за напрямом: інноваційні технології навчання дітей із особливими освітніми потребами змістовними виступами представили наукові співробітники Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

 Педагогічні інновації навчальної і корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку в межах виставки презентували – завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції, доктор. психол. наук, професор Тамара Сак та канд. психол. наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Ірина Омельченко.

 

 

Тамара Сак у рамках семінару-презентації «Програмно-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку» виступила з доповіддю: «Психолого-педагогічні умови організації навчання дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку» у якійзакцентувала увагу на специфіці навчання, виховання і розвитку дошкільнят із ЗПР за програмою «Віконечко». У межах презентації науковець розкрила сутність ключових сфер розвитку дошкільників із ЗПР: психомоторного, пізнавального, мовленнєвого, соціального розвитку та інших. З'ясувала ключові освітні завдання та висвітила зміст педагогічної роботи із зазначеною категорією дітей.

 Ірина Омельченко провела навчально-методичний семінар «Корекційно-розвиткова програма «Розвиток мовлення» для молодших школярів із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації». На семінарі науковець розкрила місце програм «Розвиток мовлення» в національному курикулумі для молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Визначила, що основною метою розвитку мовлення у цієї категорії дітей є подолання порушень мовленнєвого розвитку та формування на цьому підґрунті ключової комунікативної компетентності. Обґрунтовала диференціацію корекційно-розвиткової роботи на корекційно-логопедичну та роботу з розвитку мовлення із врахуванням наявних системних порушень мовлення (фонетичних, фонетико-фонематичних, загального недорозвитку мовлення III чи IV рівнів, дизартрій, ринолалій, лексико-граматичних недоліків, дислексій і дисграфій) у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Презентувала розроблений зміст програми за модулями: аудіювання, говоріння, читання, письмо та спілкування. Розкрила мету та завдання алгоритмів корекційно-логопедичної і розвиткової роботи з курсу «Розвиток мовлення» у підготовчих, 1-4 класах спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.

 

 

 

Під час обговорення та підведення підсумків Т. Сак зауважила, що з питань придбання Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» можна звертатися до видавництва «Мандрівець» (м. Тернопіль). Продукція видавництва презентована на сайті: http://www.mandrivets.com/programa-vikonechko.

І. Омельченко зазначила, що Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку «Розвиток мовлення» наразі проходять процедуру надання грифа в Інституті модернізації змісту освіти і в найближчій перспективі будуть оприлюднені на сайті Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

 
       
       
       
   

Засідання робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акта щодо використання формату «спрощеного читання»

  ______________________________________
       
   

Семінар-презентація «Розвиток мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: теоретичне підґрунтя, зміст, алгоритми реалізації вчителем-логопедом та вчителем початкових класів»

  ______________________________________
       
    28 березня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ПРОХОРЕНКО ЛЕСІ ІВАНІВНИ
  ______________________________________
       
   
28 березня 2017 року о 1630 відбудеться захист дисертації МАКАРЧУК ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
«Загальний недорозвиток мовлення у дошкільників: психофізіологічні механізми, діагностичні критерії, напрями подолання»
  ______________________________________
       
   
«Методична реалізація змісту корекційного навчання учнів початкових класів з мовленнєвими порушеннями»
  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта незрячих школярів: моделі, рішення, виклики»

  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар з питань впровадження інклюзивної освіти дітей з інвалідністю в дошкільних навчальних закладах

  ______________________________________
       
 
 
1 грудня 2016 року відбулася науково-педагогічна конференція на тему…
  ______________________________________
       
   

«Круглий стіл» на тему: «Корекційна робота у закладах для дітей з порушеннями слуху»

  ______________________________________
       
   

Міжнародна спеціалізована виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» та «Освіта та кар'єра – День студента 2016»

  ______________________________________
       
    Тематичні робочі зустрічі з педагогами
  ______________________________________
       
   

До уваги логопедів! Стартує реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"

  ______________________________________
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база