Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнського науково-методичного семінару

«Навчання дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології»

(19-20 травня 2016 року, м. Чернівці)

Організатори семінару:

Лабораторія сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації;

Комунальний заклад «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2»

Захід присвячено обговоренню актуальних проблем навчання та виховання, соціалізації дітей з порушеннями слуху.

Мета проведення семінару: обмін досвідом, новими теоретичними та практичними ідеями в організації педагогічної та психологічної допомоги дітям з порушеннями слуху та інноваційним змінам в структурі і змісті освіти.

У роботі семінару взяли участь науковці, представники Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, викладачі спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, члени обласної психолого-медико-педагогічної консультації, керівники та педагоги закладів для дітей з порушеннями слуху.

Заслухано 26 виступів, продемонстровано 6 уроків та занять.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Всеукраїнського науково-методичного семінару

«Навчання дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології»

Визнаючи важливість напрацювань семінару щодо поширення результатів наукових досліджень, обговорення питань організації, змісту та впровадження нових технологій навчання і виховання дітей з порушеннями слуху, учасники семінару:

 1. Відзначають високий рівень організації заходу, актуальність, наукову та практичну значущість виголошених доповідей, інноваційність, відповідність сучасним освітнім тенденціям та методичним підходам у навчанні і вихованні дітей з порушеннями слуху представлених уроків та занять.
 2. Наголошують на доцільності щорічного проведення подібних заходів для подальшого обміну досвідом та ознайомлення з новими науковими розробками в галузі освіти дітей з особливими потребами.
 3. Визнають необхідність об'єднання зусиль Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, медичних, педагогічних працівників, психологів, батьків дітей з порушеннями слуху для запровадження на державному рівні ранньої діагностики порушень слуху (в перші місяці життя дитини) та організації ранньої комплексної допомоги дітям з порушеннями слуху та їхнім родинам.
 4. Зазначають доцільність співіснування у системі надання освітніх та розвитково-корекційних послуг дітям з порушеннями слуху різних типів навчальних закладів: спеціальних загальноосвітніх закладів, закладів з інклюзивною формою навчання, навчально-реабітаційних центрів та їх тісної взаємодії у питаннях супроводу дітей з порушеннями слуху.
 5. Звертають увагу Міністерства освіти і науки України на доцільність збереження системи спеціальної освіти дітей з порушеннями слуху з огляду на те, що

а) навчання дітей з порушеннями слуху вимагає спеціальних підходів та методик, технічних засобів, додаткових розвитково-корекційних курсів, що ускладнює їх масовий перехід до закладів з інклюзивним навчанням, а у спеціальних школах-інтернатах сконцентровані необхідні ресурси (висококваліфіковані профільні фахівці, технічні засоби для забезпечення слухового сприймання, спеціальні технічні засоби навчання, інші ресурси);

б) досвід розвинених країн світу доводить необхідність існування спеціальних закладів для дітей зазначеної категорії;

в) у багатьох країнах світу працюють заклади для дітей з порушеннями слуху, які застосовують різні методичні підходи, що забезпечує дотримання права батьків на вибір доцільного способу навчання дитини й зумовлює необхідність існування не менше двох закладів в області вбачається доцільним;

г) розпорошеність місць проживання родин з дітьми з порушеннями слуху диктує необхідність функціонування закладів в інтернатному режимі (де частина дітей навчається і проживає, а інша - тільки навчається).

 1. Звертаються до Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України з проханням забезпечити наукову виваженість, врахування соціальних, фінансових та інших чинників у процесі реформування освіти, в тому числі освіти дітей з порушеннями слуху; збільшити підтримку та науково-методичну допомогу закладам спеціальної освіти, зокрема тим, які обрали інноваційний шлях розвитку (спеціальні дитячі садочки та школи, які впроваджують нові навчальні технології, НРЦ, центри ранньої допомоги та ін.); сприяти забезпеченню спеціальних закладів підручниками, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами; забезпечити можливість підвищувати фаховий рівень педагогів на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

 

РІШЕННЯ

Всеукраїнського науково-методичного семінару

«Навчання дітей з порушеннями слуху: сучасні тенденції та технології»
 1. Схвалити практику проведення щорічних науково-методичних семінарів з проблем навчання і виховання дітей з порушеннями слуху.
 2. Рекомендувати учасникам семінару популяризувати доробок українських науковців та практиків в організаційній та педагогічній діяльності.
 3. Підтримати ініціативу проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.
 4. Продовжити розробку теоретичних підходів та змісту навчання дітей з порушеннями слуху різного віку.
 5. Сприяти зростанню обізнаності відповідальних установ, громадськості, батьків у питаннях специфіки надання допомоги дітям з порушеннями слуху та їхнім родинам.

 

 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база