Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 До участі у Конгресі запрошуються науковці, науково-педагогічні та
педагогічні працівники, молоді вчені, докторанти, аспіранти, педагоги та адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів, представники органів державної влади та громадських організацій, батьки дітей із особливими потребами.

Мета заходу – актуалізація проблем і визначення стратегії розвитку освіти дітей із особливими потребами в Україні.

Робочі мови Конгресу: українська, англійська.

 

Тематичні напрями роботи Конгресу:

- Ресурсні інклюзивно-методичні центри: структурно-змістові аспекти

функціонування;

- Раннє втручання, дошкільна та початкова освіта дітей із особливими освітніми

потребами: трансформаційні процеси;

- Профільне навчання, професійна освіта та освіта дорослих осіб із особливими

потребами: виклики сьогодення;

- Корекційно-реабілітаційний та психолого-педагогічний супровід осіб із

особливими освітніми потребами у вищій школі;
- Проблеми фізичної реабілітації дітей, молоді та дорослих з обмеженими фізичними можливостями;
- Інноваційні технології комплексної допомоги особам із особливими освітніми потребами;
- Соціально-правові аспекти та роль громадських організацій у реалізації інклюзивного процесу в Україні та світі;
- Підготовка та перепідготовка кадрів до роботи в умовах інклюзії.

 

Наукові заходи під час проведення Конгресу:

1. Міжнародна науково-практична конференція, майстер-класи, «круглий стіл» з обговорення та ухвалення резолюції Конгресу.

2. Обговорення науково-практичних питань у межах Конгресу проводитиметься засобами: пленарних доповідей і панельних дискусій під час секційних засідань, публікацій тез доповідей та наукових статей.

2.1. Наукові статті публікуватимуться за результатами роботи Конгресу:

1) у періодичному, науковому, навчальному, інформаційному, методичному виданні «Особлива дитина: навчання і виховання» (журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) та психологічних (спеціальна психологія) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) наук. Часопис внесено до міжнародної мультидисциплінарної бази даних «EBSCO», до міжнародної мультидисциплінарної бази даних наукових журналів «ResearchBib», до каталогу індексації журналів Directory Indexing of International Research Journals (Citefactor), до каталогів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського) [Режим доступу: http://csnukr.in.ua/; https://goo.gl/C5hKD2];

2) у збірнику наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови» (Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016);

3) у збірнику наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (збірник наукових праць затверджено постановою Президії ВАК України 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 8412. Збірник знаходиться на перереєстрації та буде включено до бази наукових журналів IC (Index Copernicus)).

2.2. Публікації тез доповідей планується до початку роботи Конгресу. Заявку та тези подавати в електронному варіанті на адресу: congres2016vin@ukr.net

Детальніше про захід та подання документів для участі у Конгресі

Read more about the event and submission of documents for participation in the Congress

Czytaj więcej o tym wydarzeniu i składania dokumentów do udziału w Kongresie

 

 


 

 

 

 
       
       
       
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
21-22 квітня 2017р. розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації на тему: "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"
  ______________________________________
       
   
7 квітня 2017 року відбувся семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
  ______________________________________
       
   
VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи»
  ______________________________________
       
   
5 квітня 2017р. відбулося  урочисте нагородження керівників творчих груп
  ______________________________________
       
   
2 квітня проведено майстер-клас «Психологічний супровід дітей з порушеннями зору»
  ______________________________________
       
    6-8 квітня 2017 року семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
  ______________________________________
       
   
25 квітня 2017 року проводиться науково-практичний семінар «Навчання та ви ховання дітей з порушеннями зору: історія і сьогодення».
  ______________________________________
       
   

Вітаємо  Прохоренко  Лесю  Іванівну  з  успішним захистом  докторської   дисертації

  ______________________________________
       
 
 

Круглий стіл що до участі української команди у міжнародному проекті "Расмус".

  ______________________________________
       
    30 березня 2017 р. відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти
  ______________________________________
       
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база