Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 До участі у Конгресі запрошуються науковці, науково-педагогічні та
педагогічні працівники, молоді вчені, докторанти, аспіранти, педагоги та адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів, представники органів державної влади та громадських організацій, батьки дітей із особливими потребами.

Мета заходу – актуалізація проблем і визначення стратегії розвитку освіти дітей із особливими потребами в Україні.

Робочі мови Конгресу: українська, англійська.

 

Тематичні напрями роботи Конгресу:

- Ресурсні інклюзивно-методичні центри: структурно-змістові аспекти

функціонування;

- Раннє втручання, дошкільна та початкова освіта дітей із особливими освітніми

потребами: трансформаційні процеси;

- Профільне навчання, професійна освіта та освіта дорослих осіб із особливими

потребами: виклики сьогодення;

- Корекційно-реабілітаційний та психолого-педагогічний супровід осіб із

особливими освітніми потребами у вищій школі;
- Проблеми фізичної реабілітації дітей, молоді та дорослих з обмеженими фізичними можливостями;
- Інноваційні технології комплексної допомоги особам із особливими освітніми потребами;
- Соціально-правові аспекти та роль громадських організацій у реалізації інклюзивного процесу в Україні та світі;
- Підготовка та перепідготовка кадрів до роботи в умовах інклюзії.

 

Наукові заходи під час проведення Конгресу:

1. Міжнародна науково-практична конференція, майстер-класи, «круглий стіл» з обговорення та ухвалення резолюції Конгресу.

2. Обговорення науково-практичних питань у межах Конгресу проводитиметься засобами: пленарних доповідей і панельних дискусій під час секційних засідань, публікацій тез доповідей та наукових статей.

2.1. Наукові статті публікуватимуться за результатами роботи Конгресу:

1) у періодичному, науковому, навчальному, інформаційному, методичному виданні «Особлива дитина: навчання і виховання» (журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) та психологічних (спеціальна психологія) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) наук. Часопис внесено до міжнародної мультидисциплінарної бази даних «EBSCO», до міжнародної мультидисциплінарної бази даних наукових журналів «ResearchBib», до каталогу індексації журналів Directory Indexing of International Research Journals (Citefactor), до каталогів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського) [Режим доступу: http://csnukr.in.ua/; https://goo.gl/C5hKD2];

2) у збірнику наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови» (Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016);

3) у збірнику наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (збірник наукових праць затверджено постановою Президії ВАК України 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 8412. Збірник знаходиться на перереєстрації та буде включено до бази наукових журналів IC (Index Copernicus)).

2.2. Публікації тез доповідей планується до початку роботи Конгресу. Заявку та тези подавати в електронному варіанті на адресу: congres2016vin@ukr.net

Детальніше про захід та подання документів для участі у Конгресі

Read more about the event and submission of documents for participation in the Congress

Czytaj więcej o tym wydarzeniu i składania dokumentów do udziału w Kongresie

 

 


 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база