Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 До участі у Конгресі запрошуються науковці, науково-педагогічні та
педагогічні працівники, молоді вчені, докторанти, аспіранти, педагоги та адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів, представники органів державної влади та громадських організацій, батьки дітей із особливими потребами.

Мета заходу – актуалізація проблем і визначення стратегії розвитку освіти дітей із особливими потребами в Україні.

Робочі мови Конгресу: українська, англійська.

 

Тематичні напрями роботи Конгресу:

- Ресурсні інклюзивно-методичні центри: структурно-змістові аспекти

функціонування;

- Раннє втручання, дошкільна та початкова освіта дітей із особливими освітніми

потребами: трансформаційні процеси;

- Профільне навчання, професійна освіта та освіта дорослих осіб із особливими

потребами: виклики сьогодення;

- Корекційно-реабілітаційний та психолого-педагогічний супровід осіб із

особливими освітніми потребами у вищій школі;
- Проблеми фізичної реабілітації дітей, молоді та дорослих з обмеженими фізичними можливостями;
- Інноваційні технології комплексної допомоги особам із особливими освітніми потребами;
- Соціально-правові аспекти та роль громадських організацій у реалізації інклюзивного процесу в Україні та світі;
- Підготовка та перепідготовка кадрів до роботи в умовах інклюзії.

 

Наукові заходи під час проведення Конгресу:

1. Міжнародна науково-практична конференція, майстер-класи, «круглий стіл» з обговорення та ухвалення резолюції Конгресу.

2. Обговорення науково-практичних питань у межах Конгресу проводитиметься засобами: пленарних доповідей і панельних дискусій під час секційних засідань, публікацій тез доповідей та наукових статей.

2.1. Наукові статті публікуватимуться за результатами роботи Конгресу:

1) у періодичному, науковому, навчальному, інформаційному, методичному виданні «Особлива дитина: навчання і виховання» (журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) та психологічних (спеціальна психологія) (Наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015) наук. Часопис внесено до міжнародної мультидисциплінарної бази даних «EBSCO», до міжнародної мультидисциплінарної бази даних наукових журналів «ResearchBib», до каталогу індексації журналів Directory Indexing of International Research Journals (Citefactor), до каталогів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського) [Режим доступу: http://csnukr.in.ua/; https://goo.gl/C5hKD2];

2) у збірнику наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови» (Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016);

3) у збірнику наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (збірник наукових праць затверджено постановою Президії ВАК України 10 лютого 2010 р. № 1-05/1, як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 8412. Збірник знаходиться на перереєстрації та буде включено до бази наукових журналів IC (Index Copernicus)).

2.2. Публікації тез доповідей планується до початку роботи Конгресу. Заявку та тези подавати в електронному варіанті на адресу: congres2016vin@ukr.net

Детальніше про захід та подання документів для участі у Конгресі

Read more about the event and submission of documents for participation in the Congress

Czytaj więcej o tym wydarzeniu i składania dokumentów do udziału w Kongresie

 

 


 

 

 

 
       
       
       
   

Засідання робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акта щодо використання формату «спрощеного читання»

  ______________________________________
       
   

Семінар-презентація «Розвиток мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: теоретичне підґрунтя, зміст, алгоритми реалізації вчителем-логопедом та вчителем початкових класів»

  ______________________________________
       
    28 березня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ПРОХОРЕНКО ЛЕСІ ІВАНІВНИ
  ______________________________________
       
   
28 березня 2017 року о 1630 відбудеться захист дисертації МАКАРЧУК ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
«Загальний недорозвиток мовлення у дошкільників: психофізіологічні механізми, діагностичні критерії, напрями подолання»
  ______________________________________
       
   
«Методична реалізація змісту корекційного навчання учнів початкових класів з мовленнєвими порушеннями»
  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта незрячих школярів: моделі, рішення, виклики»

  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар з питань впровадження інклюзивної освіти дітей з інвалідністю в дошкільних навчальних закладах

  ______________________________________
       
 
 
1 грудня 2016 року відбулася науково-педагогічна конференція на тему…
  ______________________________________
       
   

«Круглий стіл» на тему: «Корекційна робота у закладах для дітей з порушеннями слуху»

  ______________________________________
       
   

Міжнародна спеціалізована виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» та «Освіта та кар'єра – День студента 2016»

  ______________________________________
       
    Тематичні робочі зустрічі з педагогами
  ______________________________________
       
   

До уваги логопедів! Стартує реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"

  ______________________________________
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база