Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

До уваги слухачів курсів підвищення кваліфікації!

 

Розпочинається реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту» (гриф МОН № 750 від 24.06.2014).

Реєстрація триватиме з 5 жовтня по 27 жовтня 2016 року.  

Термін проведення курсу: з 29 жовтня по 6 листопада 2016 року.

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, актова зала (2 поверх) Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.


Програма курсу «Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту» базується на високотехнологічних науково доказових стратегіях допомоги дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку, розроблених вітчизняними науковцями лабораторії логопедії – викладачами цих курсів: Данілавічютє Е.А., к. пед. н, старшим науковим співробітником, зав. лабораторії логопедії; Трофименко Л.І., к. пед. н, старшим науковим співробітником Бартєнєвою Л.І., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Ільяною В.М., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Рібцун Ю.В., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Пригодою З.С., к. пед. н, старшим науковим співробітником; Аркадьєвою О.О. к. пед. н, науковим співробітником Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Програма курсу розрахована на 72 академічні години.

ПО ЗАКІНЧЕННЮ КУРСУ ВИ БУДЕТЕ

ЗНАТИ про:

 • наукове підґрунтя кваліфікації порушень мовленнєвого розвитку та стратегій реалізації навчально-виховного процесу в умовах наявності патології мовлення;
 • психолінгвістичний підхід до діагностики та компенсації мовленнєвих порушень;
 • сучасні технології логопедичного впливу на лінгвістичний розвиток дітей з порушеннями мовлення;
 • особливості організації навчально-виховного процесу дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку в спеціальних закладах і закладах з інклюзивною формою навчання.

ВМІТИ:

 • здійснювати аналіз мовленнєвого розладу з позицій психолінгвістичного підходу;
 • визначати стратегію логопедичного впливу з опорою на результати психолінгвістичного аналізу мовленнєвого розладу;
 • організувати логопедичну допомогу з урахуванням специфіки закладу та сучасних вимог сьогодення до її якості.

ВОЛОДІТИ:

 • технологією психолінгвістичного обстеження та компенсації порушень усного та писемного мовлення;
 • технологією реалізації диференційованого викладання у закладах для дітей із порушеннями мовлення;
 • прийомами адаптації і модифікації завдань відповідно до специфіки мовленнєвого порушення;
 • технологією здійснення відбору та поступового конструювання завдань на основі психолінгвістичного аналізу порушення;
 • технологією професійного співробітництва як невід'ємної складової стратегій викладання в умовах наявності мовленнєвої патології;
 • практичним інструментарієм-алгоритмом, що охоплює фонологічний, лексичний, граматичний компоненти мовлення, спрямований на подолання різних базових порушень мовлення і репрезентований у вигляді таких модулів: «Формування фонемографічних уявлень», «Моделювання вербального контенту», «Граматичне конструювання у контексті морфологічної словозміни», «Формування орфографічної компетентності», «Оптимізація рецептивної діяльності різної модальності у контексті читання» тощо.

ОТРИМАЄТЕ:

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка після успішного складання комплексного диференційованого заліку;
 • навчально-методичною літературу.

 

НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.

 

ЯКЩО ВИНИКЛИ ПИТАННЯ:

звертайтеся до методиста КПК Толмачової Альони Володимирівни,
тел. +380 44 440-42-92, моб. +380 96 395-97-52
,
e-mail: alona_lilit@mail.ru

 

 

Анкета реєстрації слухача курсів підвищення кваліфікації 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база