Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

23 вересня 2015 р. на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України розглядалось питання «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту спеціальної педагогіки НАПН України за 2011-2015 рр. та перспективи його розвитку»

 

 

 

 

 

У звітній доповіді директор Інституту, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Засенко В’ячеслав Васильович окреслив основні напрацювання, здобутки та перспективні напрями діяльності установи.

Голова комісії з вивчення наукової та науково-організаційної діяльності Інституту спеціальної педагогіки НАПН України за 2011-2015 рр. дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович, висловив позитивну, схвальну оцінку діяльності Інституту.

 

 

 

 

 

В обговоренні взяли участь:

Максименко Сергій Дмитрович – доктор психол. наук, професор, академік, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології;

Ничкало Нелля Григорівна – доктор пед. наук, професор, академік, академік секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих; 

Симоненко Тетяна Василівна – начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Родименко Ірина Миколаївнакандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, директор комунального закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» Дніпропетровської обласної ради;

Ленів Зоряна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, в.о. декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

Зборовська Наталія Анатоліївна – голова асоціації нечуючих педагогів України.

 

 

 

 

 

Всі виступаючі схвально оцінюючи діяльність Інституту спеціальної педагогіки відзначили теоретичну та практичну цінність наукових та навчально-методичних розробок, позитивно відзначили тісну й плідну співпрацю Інституту з МОН України, загальноосвітніми та спеціальними навчальними закладами для дітей з особливими потребами, з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів, громадськими організаціями.

Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень Василь Григорович, підсумовуючи обговорення, відзначив високу соціальну значущість діяльності Інституту, позитивно оцінив науково-дослідну та експериментальну діяльність установи, високий рівень науково-видавничої діяльності, а також висловив пропозицію щодо співпраці Інституту спеціальної педагогіки з іншими установами НАПН з метою участі в міжнародній проектній діяльності.

У Постанові Президії НАПН України було відзначено, що Інститут за звітній період провів плідну наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на оновлення, відповідно до викликів сьогодення, теоретичних засад і методичного інструментарію психолого-педагогічної науки та корекційної-розвивального і психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, що є хорошим підґрунтям для подальшого розвитку Інституту.

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база