Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

23 вересня 2015 р. на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України розглядалось питання «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту спеціальної педагогіки НАПН України за 2011-2015 рр. та перспективи його розвитку»

 

 

 

 

 

У звітній доповіді директор Інституту, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Засенко В’ячеслав Васильович окреслив основні напрацювання, здобутки та перспективні напрями діяльності установи.

Голова комісії з вивчення наукової та науково-організаційної діяльності Інституту спеціальної педагогіки НАПН України за 2011-2015 рр. дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович, висловив позитивну, схвальну оцінку діяльності Інституту.

 

 

 

 

 

В обговоренні взяли участь:

Максименко Сергій Дмитрович – доктор психол. наук, професор, академік, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології;

Ничкало Нелля Григорівна – доктор пед. наук, професор, академік, академік секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих; 

Симоненко Тетяна Василівна – начальник відділу освіти дітей з особливими потребами Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Родименко Ірина Миколаївнакандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, директор комунального закладу освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» Дніпропетровської обласної ради;

Ленів Зоряна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії, в.о. декана факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка;

Зборовська Наталія Анатоліївна – голова асоціації нечуючих педагогів України.

 

 

 

 

 

Всі виступаючі схвально оцінюючи діяльність Інституту спеціальної педагогіки відзначили теоретичну та практичну цінність наукових та навчально-методичних розробок, позитивно відзначили тісну й плідну співпрацю Інституту з МОН України, загальноосвітніми та спеціальними навчальними закладами для дітей з особливими потребами, з відповідними кафедрами вищих навчальних закладів, громадськими організаціями.

Президент Національної академії педагогічних наук України Кремень Василь Григорович, підсумовуючи обговорення, відзначив високу соціальну значущість діяльності Інституту, позитивно оцінив науково-дослідну та експериментальну діяльність установи, високий рівень науково-видавничої діяльності, а також висловив пропозицію щодо співпраці Інституту спеціальної педагогіки з іншими установами НАПН з метою участі в міжнародній проектній діяльності.

У Постанові Президії НАПН України було відзначено, що Інститут за звітній період провів плідну наукову та науково-організаційну роботу, спрямовану на оновлення, відповідно до викликів сьогодення, теоретичних засад і методичного інструментарію психолого-педагогічної науки та корекційної-розвивального і психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, що є хорошим підґрунтям для подальшого розвитку Інституту.

 

 

 
       
       
       
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
21-22 квітня 2017р. розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації на тему: "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"
  ______________________________________
       
   
7 квітня 2017 року відбувся семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
  ______________________________________
       
   
VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи»
  ______________________________________
       
   
5 квітня 2017р. відбулося  урочисте нагородження керівників творчих груп
  ______________________________________
       
   
2 квітня проведено майстер-клас «Психологічний супровід дітей з порушеннями зору»
  ______________________________________
       
    6-8 квітня 2017 року семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
  ______________________________________
       
   
25 квітня 2017 року проводиться науково-практичний семінар «Навчання та ви ховання дітей з порушеннями зору: історія і сьогодення».
  ______________________________________
       
   

Вітаємо  Прохоренко  Лесю  Іванівну  з  успішним захистом  докторської   дисертації

  ______________________________________
       
 
 

Круглий стіл що до участі української команди у міжнародному проекті "Расмус".

  ______________________________________
       
    30 березня 2017 р. відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти
  ______________________________________
       
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база