Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

 

15-16 жовтня 2015 року кафедрою корекційної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка разом із Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України проведений Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі”.

Втілення ідей Міжнародного конгресу стало можливим за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Всеукраїнського громадського об’єднання „Національна Асамблея інвалідів України”, Всеукраїнської громадської організації „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”.

У конгресі взяли участь 270 осіб, серед яких представники США, Канади, Німеччини, Італії, Нідерландів, Словаччини, Польщі, Сербії, Росії, України. Закордонні організації були представлені 50 учасниками. Органи центральної влади були представлені Міністерством освіти і науки України в особі начальника відділу освіти дітей з особливими потребами Симоненко Т. В., Національною академією педагогічних наук України в особі президента НАПНУ академіка НАН України, доктора філософських наук, професора Креміня В. Г., Сумською обласною державною адміністрацією в особі заступника голови Боршоша І. С., Департаментом освіти і науки Сумської облдержадміністрації в особі директора департаменту Попової О. І., керівництвом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка в особі в.о. ректора, кандидата історичних наук, доцента Гончаренко А. В., проректора з наукової роботи, доктора педагогічних наук, професора Сбруєвої А. А.

Українські науково-педагогічні і громадські установи були представлені Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України (м. Київ) в повному складі разом із директором інституту доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондент НАПН України Засенко В. В., заступником директора інституту з наукової роботи, доктором педагогічних наук, професором, головним науковим співробітником Колупаєвою А. А. та іншими провідними фахівцями, Всеукраїнським громадським об’єднанням „Національна Асамблея інвалідів України” в особі виконавчого директора Скрипки Н. С., Всеукраїнською громадською організацією „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю” в особі голови Ради Кравченко О. В., Полтавським навчально-реабілітаційним центром, Полтавським міським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Українським товариством глухих України, реабілітаційною установою змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю – центр „Сприяння” товариства „Феліцитас”, Асоціацією розвитку творчої особистості „ВАРТО”, спеціальними загальноосвітніми закладами для дітей різних нозологічних груп м. Київ, м. Харків, м. Суми, м. Москва, м. Калинівка (Вінницька обл.), ПМПК м. Київ, ПМПК Сумької області та м. Суми, районною ПМПК Козельщинської райадміністрації Полтавської області, Сумським обласним центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Сумським обласним клінічним психоневрологічним диспансером, Сумським міським територіальним центром соціального обслуговування „Берегиня”.

Вищі навчальні заклади України були представлені Інститутом корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільським національним університетом імені І. Огієнка, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), Запорізьким національним університетом, Полтавським НПУ імені В. Г. Короленка, Харківським НПУ імені Г. С. Сковороди, Київським університетом імені Б. Грінченка, Південноукраїнським НПУ імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Уманським ДПУ імені П. Тичини, Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського, Інститутом ППО та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені І. Франка, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (м. Луцьк), Хмельницьким національним університетом, Чернігівським технологічним національним університетом, Хмельницьким інститутом соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна.

Міжнародний конгрес працював за п’ятьма напрямами:

1. Інновації в освіті дітей з особливими потребами в контексті євроінтеграційних змін.

2. Методологія, технології та методики корекційно-розвиткової діяльності: міжвідомчий аспект.

3. Проблеми теорії та практики реалізації систем раннього втручання, скринінгу, реабілітації, абілітації, супроводу, підтримки та соціально-педагогічного патронажу: нормативно-правовий та технологічний аспекти.

4. Сучасні корекційно-реабілітаційні технології в формальній, неформальній та інформальній освіті дітей з особливими потребами.

5. Роль громадських організацій у залученні родин дітей з особливими потребами до реабілітаційного процесу.

6. Корекційно-реабілітаційна діяльність очима молодих науковців.

Провідними фахівцями в галузі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації були проведені майстер-класи за такими напрямами:

1. Усунення стагнації та упередження як умова успішності реабілітаційної діяльності.

2. Використання інформаційних технологій як засіб корекційно-реабілітаційної діяльності

3. Використання корекційно-розвивальних технологій у процесі навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку.

4. Розвиток емоційного інтелекту як базова потреба корекційно-розвиткової діяльності / Мнемотехніка як технологія формування навиків продуктивного навчання й самонавчання.

5. Формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку.

6. Права законних представників осіб з інтелектуальною недостатністю.

В рамках роботи Конгресу був відвіданий Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, директор якого – Сущенко О. М., презентувала роботу даного центру. Учасникам Конгресу продемонстрували презентацію корекційно-педагогічної діяльності комунальної установи „Сумська спеціальна загальноосвітня школа” Сумської міської ради (директор – Гвозд В. М.). Учні зазначеного загальноосвітнього закладу запропонували учасника Конгресу перегляд вистави „Повітряне королівство”.

Наприкінці роботи Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі” був проведений круглий стіл, в ході якого були підсумовані результати висвітлених напрямів використання сучасних корекційно-реабілітаційних технологій: психолого-медико-педагогічні та соціальні аспекти. Відбулось обговорення пропозицій щодо подальшої роботи в зазначених напрямках та прийнята резолюція Конгресу.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка дуже вдячний всім учасникам Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації на тему „Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі” і сподівається на подальшу продуктивну співпрацю з усіма установами та організаціями, які приймали участь у Міжнародному конгресі.

Бажаємо всім здоров’я, миру, добра, благополуччя та творчих здобутків!

Детально із роботою Міжнародного конгресу

можна ознайомитись на сайтах:

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України:

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка:

 

 

 

 

 
       
       
       
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
21-22 квітня 2017р. розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації на тему: "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"
  ______________________________________
       
   
7 квітня 2017 року відбувся семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
  ______________________________________
       
   
VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи»
  ______________________________________
       
   
5 квітня 2017р. відбулося  урочисте нагородження керівників творчих груп
  ______________________________________
       
   
2 квітня проведено майстер-клас «Психологічний супровід дітей з порушеннями зору»
  ______________________________________
       
    6-8 квітня 2017 року семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
  ______________________________________
       
   
25 квітня 2017 року проводиться науково-практичний семінар «Навчання та ви ховання дітей з порушеннями зору: історія і сьогодення».
  ______________________________________
       
   

Вітаємо  Прохоренко  Лесю  Іванівну  з  успішним захистом  докторської   дисертації

  ______________________________________
       
 
 

Круглий стіл що до участі української команди у міжнародному проекті "Расмус".

  ______________________________________
       
    30 березня 2017 р. відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти
  ______________________________________
       
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база