Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

 

Семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»

 

6-8 квітня 2017 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулася Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2017» та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» ("Освіта за кордоном").

 

Науковий колектив лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 7 квітня 2017 року презентував освітянській спільноті інноваційний зміст та технології навчання школярів із затримкою психічного розвитку в умовах трансформаційних змін та поширення інтегративних тенденцій та інклюзивної практики в Україні.

У межах семінару науковці виголосили доповіді.

 

 

Т. Сак «Організація навчання школярів із ЗПР різних психолого-педагогічних типів».Актуальність теми доповіді зумовлена новими підходами до організації навчання школярів із ЗПР, зумовленими реформуванням спеціальної школи. У доповіді представлено стан затримки психічного розвитку як системного порушення, що охоплює усю психічну сферу дитини; охарактеризовано та представлено психолого-педагогічні типи затримки психічного розвитку та визначено оптимальні умови навчання цих учнів.

 

 

І. Омельченко «Формування комунікативно-мовленнєвої діяльності школярів із ЗПР». У доповідірозкрито місце програми «Розвиток мовлення» в національному курикулумі для підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку. Визначено, що основною метою розвитку мовлення є формування ключової комунікативної компетентності через розвиток її основних складових: мовної, мовленнєвої, прагматичної, соціокультурної і читацької у підлітків та юнаків із затримкою психічного розвитку. Розкрито специфіку реалізації ключових змістових модулів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності в означеної категорії учнів.

 

О. Бабяк «Формування міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в умовах інтегрованих та інклюзивних класів». У доповіді представлено проблему формування міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі. Особливу увагу зосереджено на розробленій програмі корекції міжособистісних стосунків для використання вчителями та вихователями в інтегрованих та інклюзивних класах.

 

 

Н. Баташева «Формування емоційної сфери у молодших школярів із ЗПР в умовах інтегрованих та інклюзивних класів». У межах доповіді розкрито особливості емоційного розвитку, визначено психолого-педагогічні умови та представлено зміст методики формування емоційної сфери у молодших школярів із ЗПР в інклюзивних та інтегрованих класах. Особливий інтерес слухачів викликала програма емоційного розвитку зазначеної категорії дітей.

 

Виголошені доповіді спонукали слухачів та виступаючих до обговорення контроверсійних питань та сприяли відпрацюванню оптимальних шляхів упровадження розроблених змістових та технологічних аспектів навчання школярів із ЗПР у практику професійної діяльності педагогів, психологів та вчителів-логопедів, які будуть залучені до поступового переходу в загальноосвітній простір цієї категорії учнів.

 

 

 

 
       
       
       
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
21-22 квітня 2017р. розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації на тему: "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"
  ______________________________________
       
   
7 квітня 2017 року відбувся семінар-практикум «Сучасні технології навчання дітей з порушеннями слуху»
  ______________________________________
       
   
VIII Міжнародний науково-практичний семінар «Дошкільна освіта: досвід, проблеми, перспективи»
  ______________________________________
       
   
5 квітня 2017р. відбулося  урочисте нагородження керівників творчих груп
  ______________________________________
       
   
2 квітня проведено майстер-клас «Психологічний супровід дітей з порушеннями зору»
  ______________________________________
       
    6-8 квітня 2017 року семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»
  ______________________________________
       
   
25 квітня 2017 року проводиться науково-практичний семінар «Навчання та ви ховання дітей з порушеннями зору: історія і сьогодення».
  ______________________________________
       
   

Вітаємо  Прохоренко  Лесю  Іванівну  з  успішним захистом  докторської   дисертації

  ______________________________________
       
 
 

Круглий стіл що до участі української команди у міжнародному проекті "Расмус".

  ______________________________________
       
    30 березня 2017 р. відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти
  ______________________________________
       
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база