Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

 

Семінар «Психолого-педагогічні умови організації навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інтегрованих та інклюзивних класах»

 

6-8 квітня 2017 року в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулася Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра – 2017» та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» ("Освіта за кордоном").

 

Науковий колектив лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України 7 квітня 2017 року презентував освітянській спільноті інноваційний зміст та технології навчання школярів із затримкою психічного розвитку в умовах трансформаційних змін та поширення інтегративних тенденцій та інклюзивної практики в Україні.

У межах семінару науковці виголосили доповіді.

 

 

Т. Сак «Організація навчання школярів із ЗПР різних психолого-педагогічних типів».Актуальність теми доповіді зумовлена новими підходами до організації навчання школярів із ЗПР, зумовленими реформуванням спеціальної школи. У доповіді представлено стан затримки психічного розвитку як системного порушення, що охоплює усю психічну сферу дитини; охарактеризовано та представлено психолого-педагогічні типи затримки психічного розвитку та визначено оптимальні умови навчання цих учнів.

 

 

І. Омельченко «Формування комунікативно-мовленнєвої діяльності школярів із ЗПР». У доповідірозкрито місце програми «Розвиток мовлення» в національному курикулумі для підлітків і юнаків із затримкою психічного розвитку. Визначено, що основною метою розвитку мовлення є формування ключової комунікативної компетентності через розвиток її основних складових: мовної, мовленнєвої, прагматичної, соціокультурної і читацької у підлітків та юнаків із затримкою психічного розвитку. Розкрито специфіку реалізації ключових змістових модулів формування комунікативно-мовленнєвої діяльності в означеної категорії учнів.

 

О. Бабяк «Формування міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в умовах інтегрованих та інклюзивних класів». У доповіді представлено проблему формування міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі. Особливу увагу зосереджено на розробленій програмі корекції міжособистісних стосунків для використання вчителями та вихователями в інтегрованих та інклюзивних класах.

 

 

Н. Баташева «Формування емоційної сфери у молодших школярів із ЗПР в умовах інтегрованих та інклюзивних класів». У межах доповіді розкрито особливості емоційного розвитку, визначено психолого-педагогічні умови та представлено зміст методики формування емоційної сфери у молодших школярів із ЗПР в інклюзивних та інтегрованих класах. Особливий інтерес слухачів викликала програма емоційного розвитку зазначеної категорії дітей.

 

Виголошені доповіді спонукали слухачів та виступаючих до обговорення контроверсійних питань та сприяли відпрацюванню оптимальних шляхів упровадження розроблених змістових та технологічних аспектів навчання школярів із ЗПР у практику професійної діяльності педагогів, психологів та вчителів-логопедів, які будуть залучені до поступового переходу в загальноосвітній простір цієї категорії учнів.

 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база