Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

 

18 травня 2017 року на базі Інституту педагогіки НАПН України за участі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, наукової установи республіки Азербайджан відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника».

 

 

Формат участі у роботі конференції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України передбачав проведення круглого столу «Корекційно-розвивальна спрямованість змісту підручників для дітей з особливими освітніми потребами» та виступ уповноваженого представника на пленарному засіданні.

 

 

 

 

В межах пленарного засідання сучасні тенденції підручникотворення для дітей із особливими освітніми потребами презентувала канд. пед. наук, с.н.с, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції, в.о. заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Леся Іванівна Прохоренко, яка виголосила доповідь: «Науково-методичні засади змісту підручників для дітей з особливими освітніми потребами».

 

 

На круглому столі «Корекційно-розвивальна спрямованість змісту підручників для дітей з особливими освітніми потребами» (модератор Прохоренко Л. І.) наукові співробітники Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (Аркадьєва О. О., Бабяк О. О., Довгопола К. С., Жук В. В., Ільяна В. М., Легкий О. М., Омельченко І. М, Пригода З. С., Рібцун Ю. В., Сак Т. В., Трофименко Л. І.), Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (Апенько А. А.), Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Решетняк В. Ф.) обговорили наступні питання: методологічні засади підручникотворення для дітей з особливими освітніми потребами; особливості змістового наповнення підручників для дітей з особливими освітніми потребами; стан, проблеми та перспективи забезпечення підручниками учнів з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних навчальних закладах.

 

 

 

Співробітники лабораторії інтенсивної педагогічної корекції презентували наукові розробки в доповідях: доктор психол. н., проф., г.н.с. Т. В. Сак «Сучасний підручник «Природознавство» для школярів із порушеннями когнітивного розвитку: питання структури та організації змісту»; канд. психол. н., с.н.с. І. М. Омельченко «Концептуально-методичні підходи до реалізації корекційно-розвиткової програми «Розвиток мовлення» з підлітками із затримкою психічного розвитку»; канд. психол. н., н.с. О. О. Бабяк «Корекційно-розвиткова програма «Ритміка» для молодших школярів із затримкою психічного розвитку: шляхи впровадження».

У результаті обговорення була прийнята «Резолюція круглого столу», у якій визначені актуальні проблеми творення сучасного підручника для дітей з особливими освітніми потребами та окреслено шляхи їх вирішення.

 

 

 

 

 

 
       
       
       
   
15 червня 2017 р. проведено круглий стіл щодо проблеми дислексії в Україні.
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Педагогіка та психологія: стратегії, технології, інновації".
  ______________________________________
       
    22 травня 2017 р. відбувся VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика»
  ______________________________________
       
   
Оголошення конкурсу на прийом до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 016 Спеціальна освіта та 053 Психологія на 2017-2018 рр.
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. відбулась друга зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 р. пройшла зустріч представників Інституту з нашими  надійними партнерами
  ______________________________________
       
    12 червня 2017 року об 11 год відбудеться експертний розгляд та обговорення видатних досягнень у галузі освіти
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації СУПРУН  ГАННИ  ВОЛОДИМИРІВНИ
  ______________________________________
       
    27 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації СОФІЙ НАТАЛІЇ ЗІНОВІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
Новий формат освітнього середовища для дітей з порушеннями слуху
  ______________________________________
       
   
25-26 квітня 2017 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку».
  ______________________________________
       
    18 травня 2017 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» та круглий стіл «Корекційно-розвивальна спрямованість ...
  ______________________________________
       
   
19 травня 2017 р відбувся Всеукраїнський науково-методологічний семінар
  ______________________________________
       
    15 травня 2017 р. відбулися  науково-практичні заходи та майстер-класи для студентів та викладачів
  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1600 відбудеться захист дисертації БУГЕРИ  ЮЛІЇ  ЮРІЇВНИ

  ______________________________________
       
   

20 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ЛУЦЕНКО ІННИ ВАСИЛІВНИ

  ______________________________________
       
   

17-18 травня 2017 року відбулася Всеукраїнська заочна науково-практична конференція (м. Харків).

  ______________________________________
       
    18 травня 2017 року проведено «Круглий стіл»
  ______________________________________
       
   

16-17 травня 2017 року в м. Луцьквідбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція

  ______________________________________
       
   
16 травня 2017 р. проведено кругий стіл щодо доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  ______________________________________
       
   
18 травня 2017 р. Всеукраїнський науково-методологічний семінар(анонс)
  ______________________________________
       
   
15 червня 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
  ______________________________________
       
    28-29 квітня 2017 р.на ІІ Міжнародній конференції з проблем аутизму
  ______________________________________
       
   
Надходження літератури з інклюзивної освіти
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1600  відбудеться захист дисертації ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
   
    6 червня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації БАЗИЛЕВСЬКОЇ ОКСАНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie

  ______________________________________
       
   

10-11 березня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie»

  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 рокуо 1600 відбудеться захист дисертації МЕЛЬНІЧЕНКО  ТЕТЯНИ  ВАСИЛІВНИ
  ______________________________________
       
   
23 травня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ДРОБОТ ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ
  ______________________________________
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база