Інститут
спеціальної педагогіки

НАПН України
         
         
Про
Інститут
Напрями
діяльності
Бібліотека Наші
партнери
Новини
укр/en
 
Контакти
 

 

ПРО ІНСТИТУТ


 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – провідна наукова установа у складі Національної академії педагогічних наук України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України створено у 1993 році.

 Наукову структуру Інституту формують 8 лабораторій: олігофренопедагогіки, логопедії, тифлопедагогіки, сурдопедагогіки, жестової мови, інтенсивної педагогічно корекції, проблем розвитку дитини з аутизмом, проблем інклюзивної освіти.

 Основні напрями діяльності:

 • розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з особливими потребами;
 • розроблення Державних освітніх стандартів та їх програмно-методичного забезпечення;
 • розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання дітей з особливими потребами;
 • оновлення змісту освіти відповідно до Державного стандарту;
 • впровадження результатів наукових досліджень у практику навчання і виховання дітей з особливими потребами;
 • участь у розробці нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань освіти дітей з особливими потребами;
 • підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру;
 • участь у перепідготовці педагогічних кадрів у галузі спеціальної освіти;
 • консультування науковців, практиків, батьків дітей з особливими потребами;
 • узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з організації освіти дітей з особливими потребами;
 • популяризація знань про особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами;
 • співробітництво з вітчизняними і зарубіжними науковими центрами, навчальними закладами, громадськими організаціями; участь у міжнародних освітніх проектах.

Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту – робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивної моделі освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку та їхнім сім’ям.

 Серед основних наукових результатів найбільш значущими є: розроблення теоретико-методологічних засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; оновлення змісту та розроблення Державного стандарту спеціальної освіти; визначення системоутворюючих складових інклюзивної освіти та організаційно-методичних підходів до іі впровадження в Україні; розроблення на цій основі наукове та навчально-методичного забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної допомоги дітям з особливими потребами, розроблення корекційно-реабілітаційних технологій роботи  з дітьми з аутистичним синдромом, інтелектуальними,сенсорними та комбінованими вадами, розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для дітей з порушеннями психофізичного розвитку тощо. 

Результати теоретико-експериментальних досліджень покладено в основу розроблення концепцій, монографій, науково-методичних посібників, збірників наукових праць програмно- та навчально-методичних комплексів. Загалом за роки існування Інституту опубліковано понад 5000 наукових праць. Науково-навчальну продукцію впроваджено у більш аніж 1500 навчальних закладах України. 

Інститут має близько двадцяти експериментальних педагогічних майданчиків.

Співробітники Інституту є постійними членами Центральної психолого-медико-педагогічної консультації, Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України, Науково-методичної ради МОН України та ін. 

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

 13.00.03 – корекційна педагогіка;

19.00.08 – спеціальна психологія.

За роки існування Інституту було захищено близько 160 кандидатських та докторських дисертацій.

 Інститут є засновником журналу «Особлива дитина: навчання та виховання» та збірника наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», затверджених Вищою атестаційною комісією України як наукові фахові видання для педагогічних та психологічних наук. 

Інститутом започатковано видання збірників наукових матеріалів за окремими напрямами спеціальної педагогіки:  

«Жестова мова й сучасність»,

«Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології»,

«Український логопедичний вісник»,

«Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання»; 

Інститут має відповідний науковий та творчий потенціал для розв’язання важливих завдань у галузі спеціальної педагогіки та психології з урахуванням вимог сучасної науки та практики. Науковий склад інституту нараховує 58 науковців, з них 8 докторів наук та 30 кандидатів наук. 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України запрошує до співпраці установи й організації, що зацікавлені у проведенні спільних наукових досліджень, започаткуванні нових міжнародних проектів у галузі спеціальної педагогіки та корекційної психології, розробці інноваційних технологій, моделей корекційного навчання.

 

 
       
       
       
   

Засідання робочої групи з розроблення проекту нормативно-правового акта щодо використання формату «спрощеного читання»

  ______________________________________
       
   

Семінар-презентація «Розвиток мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: теоретичне підґрунтя, зміст, алгоритми реалізації вчителем-логопедом та вчителем початкових класів»

  ______________________________________
       
    28 березня 2017 року о 1400 відбудеться захист дисертації ПРОХОРЕНКО ЛЕСІ ІВАНІВНИ
  ______________________________________
       
   
28 березня 2017 року о 1630 відбудеться захист дисертації МАКАРЧУК ЛЮДМИЛИ ОЛЕКСІЇВНИ
  ______________________________________
       
   
«Загальний недорозвиток мовлення у дошкільників: психофізіологічні механізми, діагностичні критерії, напрями подолання»
  ______________________________________
       
   
«Методична реалізація змісту корекційного навчання учнів початкових класів з мовленнєвими порушеннями»
  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар «Інклюзивна освіта незрячих школярів: моделі, рішення, виклики»

  ______________________________________
       
   

Науково-практичний семінар з питань впровадження інклюзивної освіти дітей з інвалідністю в дошкільних навчальних закладах

  ______________________________________
       
 
 
1 грудня 2016 року відбулася науково-педагогічна конференція на тему…
  ______________________________________
       
   

«Круглий стіл» на тему: «Корекційна робота у закладах для дітей з порушеннями слуху»

  ______________________________________
       
   

Міжнародна спеціалізована виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» та «Освіта та кар'єра – День студента 2016»

  ______________________________________
       
    Тематичні робочі зустрічі з педагогами
  ______________________________________
       
   

До уваги логопедів! Стартує реєстрація на курси підвищення кваліфікації за програмою "Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту"

  ______________________________________
       
       
       
 
 

 

 
  

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України - провідна наукова установа у складі НАПН України, що визначає стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки та психології, здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем освіти дітей з особливими потребами.

вул. М. Берлинського 9, м. Київ,
04060, Україна
Тел./факс: +380 44 440 42 92
http://ispukr.org.ua/
ispukr@ukr.net
Skype: isp4404292

   
   
Про Інститут

Напрями діяльності

Бібліотека Наші партнери Новини Контакти  
Керівництво Науково-дослідна робота Особлива дитина: навчання і виховання        
Лабораторії Експериментальна робота Електронна бібліотека        
Аспірантура/ Докторантура Міжнародна діяльність Автореферати, Дисертації        
Спеціалізована вчена рада Масові заходи Законодавчо-нормативна база